Εξοικονόμηση χρόνου με συντομεύσεις πληκτρολογίου

Ισχύει για: Windows 10

Οι κινήσεις στην οθόνη αφής προσφέρουν νέες δυνατότητες, αλλά οι συντομεύσεις πληκτρολογίου εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες. Αξιοποιήστε πλήρως τις δυνατότητες των Windows με αυτές τις συντομεύσεις για εφαρμογές και υπολογιστές.

  • Προσθήκη επιφάνειας εργασίας: Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Ctrl + D

  • Μετακίνηση μιας εφαρμογής σε μια οθόνη προς τα δεξιά: Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Shift + δεξιό βέλος

  • Μετακίνηση μιας εφαρμογής σε μια οθόνη προς τα αριστερά: Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Shift + αριστερό βέλος

  • Εμφάνιση όλων των ανοιχτών εφαρμογών και προβολή των πρόσθετων επιφανειών εργασίας που έχετε δημιουργήσει: Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Tab

  • Εναλλαγή των επιφανειών εργασίας που έχετε δημιουργήσει προς τα δεξιά: Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Ctrl + δεξιό βέλος

  • Εναλλαγή των επιφανειών εργασίας που έχετε δημιουργήσει προς τα αριστερά: Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Ctrl + αριστερό βέλος

  • Κλείσιμο της επιφάνειας εργασίας που χρησιμοποιείτε: Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Ctrl + F4

Αυτό είναι απλώς ένα δείγμα των συντομεύσεων πληκτρολογίου στα Windows — για να τις δείτε όλες, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows.