Ρύθμιση ηλ. ταχ. και ημερολογίου

Ισχύει για: Windows 10

Windows 10 οι εφαρμογές Αλληλογραφία και Ημερολόγιο είναι ήδη ενσωματωμένες. Βρείτε τις επιλέγοντας το κουμπί Έναρξη ή πληκτρολογώντας αλληλογραφία ή ημερολόγιο στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών.

Εφαρμογές Ημερολόγιο και Αλληλογραφία στην Έναρξη

Γνωριμία με την Αλληλογραφία και το Ημερολόγιο

Βρήκατε τις εφαρμογές, τώρα αξιοποιήστε τις προσθέτοντας τους λογαριασμούς σας. Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που ανοίγετε την Αλληλογραφία ή το Ημερολόγιο, ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα υποδοχής. Διαφορετικά, κάντε τα εξής:

  1. Στην εφαρμογή Αλληλογραφία ή Ημερολόγιο, επιλέξτε Ρυθμίσεις κάτω αριστερά.

  2. Επιλέξτε Λογαριασμοί > Προσθήκη λογαριασμού, επιλέξτε ένα λογαριασμό και έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Η αλληλογραφία και το ημερολόγιό σας θα αρχίσουν να συγχρονίζονται μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση του λογαριασμού σας. Για να προσθέσετε περισσότερους λογαριασμούς, επιστρέψτε στις ρυθμίσεις.

Άνοιγμα ρυθμίσεων

Μερικά ακόμα χρήσιμα πράγματα:

  • Δεν χρειάζεται να προσθέσετε δύο φορές τον ίδιο λογαριασμό. Όταν τον προσθέσετε στη μία εφαρμογή, η άλλη εφαρμογή συνδέεται αυτόματα με τον ίδιο λογαριασμό.

  • Κάντε εναλλαγή μεταξύ της Αλληλογραφίας και του Ημερολογίου, επιλέγοντας Μετάβαση στην Αλληλογραφία ή Μετάβαση στο ημερολόγιο στην κάτω αριστερή πλευρά του παραθύρου. Για να δείτε τις επαφές που σχετίζονται με τους λογαριασμούς σας, επιλέξτε Μετάβαση στα Άτομα για να ανοίξετε την εφαρμογή Επαφές.

    Εναλλαγή μεταξύ Αλληλογραφίας και Ημερολογίου

  • Διαγράψτε ένα λογαριασμό ανά πάσα στιγμή μεταβαίνοντας στην περιοχή Ρυθμίσεις > Διαχείριση λογαριασμών. Επιλέξτε το λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαγραφή λογαριασμού. (Αν έχετε εισέλθει στον υπολογιστή σας με λογαριασμό Microsoft, ο συγκεκριμένος λογαριασμός προστίθεται αυτόματα τις εφαρμογές Αλληλογραφία και Ημερολόγιο και δεν μπορεί να διαγραφεί. Ωστόσο, μπορείτε να καταργήσετε τους υπόλοιπους λογαριασμούς που προσθέσατε μόνοι σας.)

  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των εφαρμογών, όπως πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με την προσθήκη ενός λογαριασμού, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Βοήθεια. (Στη συνέχεια, επιλέξτε Άνοιγμα της Βοήθειας στην εφαρμογή Αλληλογραφία.)