Εύρεση των ειδοποιήσεών σας

Τα Windows 10 τοποθετούν ειδοποιήσεις και γρήγορες ενέργειες στο κέντρο ενεργειών, στη γραμμή εργασιών, όπου μπορείτε να τις βρείτε αμέσως.

Για να ανοίξετε το κέντρο ενεργειών από τη γραμμή εργασιών, επιλέξτε το εικονίδιο του κέντρου ενεργειών . (Μπορείτε επίσης να σαρώσετε προς το κέντρο από τη δεξιά άκρη της οθόνης ή να πατήσετε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows

Εικονίδιο λογότυπου των Windows
+A.)

Κέντρο ενεργειών

Ειδοποιήσεις με μια ματιά

Αν μια ειδοποίηση έχει ένα βέλος προς τα δεξιά, επιλέξτε το βέλος για να διαβάσετε περισσότερα ή να κάνετε κάποια ενέργεια —όπως να απαντήσετε σε ένα μήνυμα— χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε τη σχετική εφαρμογή ή άλλο αποστολέα ειδοποιήσεων. Δεν θέλετε να κάνετε καμία ενέργεια; Καταργήστε την ειδοποίηση, επιλέγοντάς τη και σύροντάς τη εκτός οθόνης προς τα δεξιά ή επιλέγοντας το κουμπί εκκαθάρισης .

Θέλετε να βλέπετε ειδοποιήσεις από ορισμένες εφαρμογές κατά προτεραιότητα στο κέντρο ενεργειών; Πατήστε παρατεταμένα (ή κάντε δεξιό κλικ) στο όνομα μιας ομάδας ειδοποιήσεων και επιλέξτε Ορισμός αυτής της ομάδας ως υψηλής προτεραιότητας. Οι ειδοποιήσεις από αποστολείς υψηλής προτεραιότητας εμφανίζονται πάντα πάνω από ειδοποιήσεις από αποστολείς με κανονική προτεραιότητα.

Ειδοποιήσεις στο κέντρο ενεργειών

Χρήση συντομεύσεων

Με τις γρήγορες ενέργειες μπορείτε να μεταβαίνετε απευθείας στις ρυθμίσεις και τις εφαρμογές που συνήθως χρησιμοποιείτε συχνά, από το Bluetooth μέχρι τη φωτεινότητα. Όταν ανοίξετε το κέντρο ενεργειών, θα δείτε όλες τις διαθέσιμες γρήγορες ενέργειες. Συμπτύξτε τις για να εμφανίζονται μόνο οι τέσσερις κορυφαίες επιλογές σας.

Πλέγμα γρήγορων ενεργειών στο κέντρο ενεργειών

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 17203 - Τελευταία αναθεώρηση: 13 Οκτ 2016 - Αναθεώρηση: 11

Σχόλια