Χρήση του υπολογιστή σας ως tablet

Ισχύει για: Windows 10

Η λειτουργία tablet κάνει τα Windows πιο απλά και εύχρηστα για χρήση μέσω αφής σε συσκευές όπως οι υπολογιστές "2 σε 1" ή όταν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία tablet, επιλέξτε το κέντρο ενεργειών στη γραμμή εργασιών και μετά επιλέξτε Λειτουργία tablet .

Εικόνα της γρήγορης ενέργειας λειτουργίας tablet

Η Έναρξη και οι εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των παλιότερων προγραμμάτων) ανοίγουν σε προβολή πλήρους οθόνης, ώστε να έχετε περισσότερο χώρο για να εργαστείτε. Για να χρησιμοποιήσετε δύο εφαρμογές σε παράθεση, σύρετε μια εφαρμογή στη μία πλευρά. Θα δείτε το σημείο στο οποίο θα κουμπώσει, μαζί με τις ανοιχτές εφαρμογές που μπορούν να κουμπώσουν ακριβώς δίπλα της.

Στη λειτουργία tablet, υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε:

  • Χρησιμοποιήστε το κοινό άκρο μεταξύ δύο κουμπωμένων εφαρμογών, για να αλλάξετε το μέγεθος και των δύο ταυτόχρονα.

  • Επιλέξτε Προβολή εργασιών στη γραμμή εργασιών και σύρετε μια εφαρμογή στη μια πλευρά, για να την κουμπώσετε απευθείας από την προβολή εργασιών.

  • Χρησιμοποιήστε το κουμπί "πίσω" στη γραμμή εργασιών για επιστροφή σε μια εφαρμογή ή στην προηγούμενη εφαρμογή που χρησιμοποιούσατε.

  • Σύρετε μια εφαρμογή στο κάτω μέρος της οθόνης, για να την κλείσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της αφής, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση αφής με τα Windows.