Κουμπιά Πίσω, Έναρξη και Αναζήτηση

Με τα κουμπιά Πίσω , Έναρξη

Εικονίδιο λογότυπου των Windows
και Αναζήτηση μπορείτε να κάνετε περιήγηση στο τηλέφωνό σας Windows και να κάνετε πολλά περισσότερα. Σε τηλέφωνα που δεν έχουν κουμπιά υλικού για περιήγηση, η γραμμή περιήγησης τοποθετεί αυτά τα κουμπιά απευθείας στην οθόνη σας.

Εικόνα της γραμμής περιήγησης

Πίσω

Επιλέξτε το κουμπί Πίσω , για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη από αυτήν που βρίσκεστε. Το τηλέφωνό σας θα σας μεταφέρει μία σελίδα πίσω κάθε φορά που πατάτε το κουμπί Πίσω , μέχρι να φτάσετε στην οθόνη Έναρξης.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Πίσω για να ανοίξετε την Εναλλαγή εφαρμογών και να δείτε όλες τις εφαρμογές που είναι ανοικτές στο τηλέφωνό σας. Επιλέξτε οποιαδήποτε εφαρμογή, για να την προβάλετε. Μπορείτε να αφήσετε περισσότερες εφαρμογές από ποτέ ανοικτές στο τηλέφωνό σας, χωρίς να επηρεάζεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας. Αν αποχωρήσετε από την εφαρμογή, αυτή απλώς θα παραμείνει στο σημείο που σταματήσατε.

Έναρξη

Κάθε φορά που επιλέγετε το κουμπί Έναρξη

Εικονίδιο λογότυπου των Windows
, επιστρέφετε στην οθόνη Έναρξης, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε στο τηλέφωνό σας ή το τι κάνετε.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Έναρξη

Εικονίδιο λογότυπου των Windows
και η οθόνη θα κυλίσει προς τα κάτω, για να μπορείτε να φτάσετε στοιχεία στο επάνω μέρος με το ένα χέρι. Για κύλιση της οθόνης ξανά προς τα επάνω, επιλέξτε τον μαύρο χώρο στο επάνω μέρος της οθόνης.

Εικόνα GIF λειτουργίας χρήσης με ένα χέρι

Αναζήτηση

Αν η Cortana είναι διαθέσιμη στην περιοχή σας, επιλέξτε το κουμπί Αναζήτηση , για να κάνει αυτή αναζήτηση για λογαριασμό σας. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Αναζήτηση , για να μιλήσετε στην Cortana.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 17230 - Τελευταία αναθεώρηση: 15 Ιουν 2016 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια