Αλλαγή ήχων και ringtone

Ισχύει για: Windows 10 Mobile

Ελέγξτε τους ήχους που θα ακούγονται (και αυτούς που δεν θα ακούγονται) όταν λαμβάνετε κλήσεις, τραβάτε φωτογραφίες ή πληκτρολογείτε ένα μήνυμα στο τηλέφωνο Windows. Από την Έναρξη , σαρώστε προς τη λίστα με όλες τις εφαρμογές και επιλέξτε Ρυθμίσεις > Εξατομίκευση > Ήχοι για να επιλέξετε τους ήχους που θέλετε.

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ήδη μια μεγάλη ποικιλία ήχων κουδουνίσματος. Παρόλα αυτά, αν θέλετε περισσότερους (ή αν θέλετε να δημιουργήσετε τους δικούς σας), σαρώστε προς τη λίστα με όλες τις εφαρμογές, επιλέξτε Microsoft και, στη συνέχεια, κάντε αναζήτηση για ringtone. Θα βρείτε εφαρμογές όπως η Δημιουργία ήχου κουδουνίσματος η οποία σας επιτρέπει τη δημιουργία και την περικοπή ήχων κουδουνίσματος και ήχων ειδοποιήσεων από τη μουσική στο τηλέφωνό σας.

Για τη μεταφορά αρχείων από τον υπολογιστή σας Windows 10 στο τηλέφωνό σας, συνδέστε το τηλέφωνό σας στον υπολογιστή σας και κάντε τα εξής:

  1. Στον υπολογιστή, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και έπειτα επιλέξτε Εξερεύνηση αρχείων > Αυτός ο υπολογιστής.

  2. Στην περιοχή Συσκευές και μονάδες δίσκου, κάντε διπλό κλικ (ή διπλό πάτημα) στο τηλέφωνό σας, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Τηλέφωνο και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Ringtone.

  3. Βρείτε ένα αρχείο ήχου στον υπολογιστή σας (για παράδειγμα, τα αρχεία μουσικής είναι συχνά στο φάκελο Μουσική) και, στη συνέχεια, σύρετε το αρχείο στο φάκελο Ringtone.

  4. Στο τηλέφωνό σας, μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Εξατομίκευση > Ήχοι και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ringtone για να βρείτε και να επιλέξετε το νέο ringtone σας.

Ήχοι και ringtone για κινητές συσκευές