Σύνδεση σε συσκευές Bluetooth

Ισχύει για: Windows 10 Mobile

Το Bluetooth σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε πολλών ειδών ασύρματες συσκευές με το τηλέφωνό σας, όπως ακουστικά, σετ ακουστικών, συστήματα hands‑free στο αυτοκίνητό σας, ηχεία, συσκευές παρακολούθησης φυσικής κατάστασης κ.λπ. που λειτουργούν με Bluetooth.

Αρχικά, πραγματοποιήστε ζεύξη της συσκευής Bluetooth με το τηλέφωνό σας. Ο τρόπος ζεύξης εξαρτάται από τον τύπο της συσκευής Bluetooth που χρησιμοποιείτε.

Συνδέστε ακουστικά Bluetooth, σύστημα αυτοκινήτου ή άλλη συσκευή ήχου

 1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή ήχου Bluetooth και ορίστε την ως ανιχνεύσιμη.

  Ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να ορίσετε μια συσκευή ως ανιχνεύσιμη εξαρτάται από τη συσκευή. Ελέγξτε τη συσκευή ή επισκεφτείτε την τοποθεσία web του κατασκευαστή για να μάθετε τον τρόπο.

 2. Σαρώστε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης, για να ανοίξετε το κέντρο ενεργειών και έπειτα επιλέξτε Ανάπτυξη. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και επιλέξτε Σύνδεση > το όνομα της συσκευής.

  Ενέργεια γρήγορης σύνδεσης στο κέντρο ενεργειών

 3. Ακολουθήστε τυχόν επιπλέον οδηγίες που ενδέχεται να εμφανιστούν. Διαφορετικά, είστε έτοιμοι και συνδεδεμένοι.

  Η συσκευή Bluetooth και το τηλέφωνο συνήθως θα συνδέονται αυτόματα κάθε φορά που οι δύο συσκευές βρίσκονται εντός εμβέλειας και είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth.

Άμεση σύνδεση σε πληκτρολόγιο, ποντίκι ή άλλη συσκευή Bluetooth

 1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth και κάντε την ανιχνεύσιμη.

 2. Από την Έναρξη , μεταβείτε με σάρωση στη λίστα όλων των εφαρμογών και έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις > Συσκευές > Bluetooth και άλλες συσκευές .

 3. Ενεργοποιήστε το Bluetooth και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη Bluetooth ή άλλης συσκευής > Bluetooth. Επιλέξτε τη συσκευή, ακολουθήστε τις πρόσθετες οδηγίες αν εμφανιστούν και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τέλος.