Σύνδεση σε Wi-Fi

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, είτε εργάζεστε ή βρίσκεστε στο δρόμο, είναι πιθανό να βρείτε ένα δίκτυο Wi‑Fi στο οποίο μπορείτε να συνδεθείτε για πρόσβαση στο Internet. Η σύνδεση σε δίκτυα Wi‑Fi προσφέρει έναν επιπλέον τρόπο για να συνδεθείτε στο Internet και σας βοηθάει επίσης να εξοικονομήσετε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.

  1. Από την Έναρξη

    Εικονίδιο λογότυπου των Windows
    , σαρώστε προς τη λίστα με όλες τις εφαρμογές και επιλέξτε Ρυθμίσεις > Δίκτυο και ασύρματη σύνδεση > Wi‑Fi.

  2. Επιλέξτε το δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου αν σας ζητηθεί και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τέλος.

Αυτό ήταν. Μόλις συνδεθείτε, θα δείτε το εικονίδιο του Wi‑Fi στο επάνω μέρος της οθόνης σας και είστε έτοιμοι.

Εικονίδιο

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη σύνδεση, ανατρέξτε στο θέμα Γιατί δεν μπορώ να συνδεθώ; για να δοκιμάσετε να επιλύσετε το πρόβλημα.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 17237 - Τελευταία αναθεώρηση: 16 Αυγ 2016 - Αναθεώρηση: 4

Σχόλια