Εκφώνηση κειμένου με τον Αφηγητή

Ισχύει για: Windows 10 Mobile

Ο Αφηγητής είναι μια εφαρμογή ανάγνωσης οθόνης που εκφωνεί τα στοιχεία που βρίσκονται στην οθόνη σας. Για να ξεκινήσετε τον Αφηγητή, στην Έναρξη , μεταβείτε με σάρωση στη λίστα με όλες τις εφαρμογές, κατόπιν επιλέξτε Ρυθμίσεις > Διευκόλυνση πρόσβασης > Αφηγητής και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τον Αφηγητή.

Ρυθμίσεις Αφηγητή

Για να διακόψετε τον Αφηγητή, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να επιλέξετε το κουμπί Έναρξη . Στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αύξησης έντασης και πατήστε δύο φορές οπουδήποτε στην οθόνη. Αν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα γρήγορης εκκίνησης του Αφηγητή, αυτή η ενέργεια μπορεί επίσης να ενεργοποιήσει ξανά τον Αφηγητή.

Για να χρησιμοποιήσετε τη γρήγορη εκκίνηση του Αφηγητή, στην Έναρξη , μεταβείτε με σάρωση στη λίστα με όλες τις εφαρμογές, κατόπιν επιλέξτε Ρυθμίσεις > Διευκόλυνση πρόσβασης > Αφηγητής και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το κουμπί εναλλαγής για να ενεργοποιήσετε τη γρήγορη εκκίνηση του Αφηγητή.

Κινήσεις του Αφηγητή


Όταν ενεργοποιηθεί ο Αφηγητής, χρησιμοποιήστε αυτές τις συγκεκριμένες κινήσεις για τον Αφηγητή με τη συσκευή σας.

Κίνηση

Αποτέλεσμα της κίνησης

Σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω με ένα δάχτυλο

Αλλαγή λειτουργίας περιήγησης

Σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά με ένα δάχτυλο

Μετακίνηση στο προηγούμενο ή στο επόμενο στοιχείο

Πατήστε ή σύρετε ένα δάχτυλο

Ανάγνωση του περιεχομένου κάτω από το δάκτυλό σας

Πατήστε δύο φορές με ένα δάχτυλο ή κρατήστε πατημένο το ένα δάχτυλο και πατήστε με ένα άλλο

Ενεργοποίηση κύριας εντολής

Πατήστε τρεις φορές με ένα δάχτυλο ή κρατήστε πατημένο το ένα δάχτυλο και πατήστε δύο φορές με ένα άλλο

Ενεργοποίηση δευτερεύουσας εντολής

Σαρώστε προς τα αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω με δύο δάκτυλα

Κύλιση

Πατήστε με δύο δάκτυλα

Διακοπή της ανάγνωσης από τον Αφηγητή

Πατήστε με τρία δάχτυλα

Αλλαγή λειτουργίας επιπέδου λεπτομέρειας

Πατήστε δύο φορές με δύο δάχτυλα

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

Σαρώστε προς τα επάνω με τρία δάκτυλα

Ανάγνωση από επάνω

Σαρώστε προς τα κάτω με τρία δάκτυλα

Έναρξη ανάγνωσης κειμένου με δυνατότητα εξερεύνησης