Εικονίδια στο τηλέφωνό σας

Τα εικονίδια στο επάνω μέρος της οθόνης σάς δίνουν πολλές πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνό σας Windows, όπως πληροφορίες σχετικά με τη συνδεσιμότητα δικτύου, την ισχύ του σήματος, την ενέργεια της μπαταρίας, την ώρα και πολλά άλλα. Ακολουθούν τα εικονίδια που θα βλέπετε πιο συχνά.

Ισχύς σήματος κινητής τηλεφωνίας

Εμφανίζει την ισχύ του σήματος κινητής τηλεφωνίας σας.

Δεν υπάρχει σήμα, επειδή το τηλέφωνό σας δεν είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

Το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε λειτουργία πτήσης. Όλες οι ασύρματες επικοινωνίες είναι απενεργοποιημένες.

Η κάρτα SIM λείπει, δεν αναγνωρίζεται, είναι απενεργοποιημένη ή έχει καταστραφεί.

Η κάρτα SIM είναι κλειδωμένη. Μάθετε πώς μπορείτε να την ξεκλειδώσετε.

Σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

G

GPRS

E

EDGE

3G

UMTS

4G

4G

LTE

4G LTE

H+

HSPA+/DC-HSDPA

H

HSDPA/HSUPA

1X

RTT

DO

EVDO

DV

EVDV

Προώθηση κλήσεων

Το εικονίδιο Προώθηση κλήσεων εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η προώθηση κλήσεων στην επιλογή Ρυθμίσεις > Σύστημα > Τηλέφωνο. Κατόπιν, θα λαμβάνετε τις κλήσεις σε έναν αριθμό που σας εξυπηρετεί.

Ώρες αναστολής ειδοποιήσεων

Σσσς... Το εικονίδιο ωρών αναστολής ειδοποιήσεων εμφανίζεται, όταν είναι ενεργοποιημένες οι ώρες αναστολής ειδοποιήσεων στις ρυθμίσεις της Cortana. Ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι η Cortana; για να μάθετε περισσότερα για αυτή.

Περιαγωγή

Το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε περιαγωγή και δεν είναι ενεργοποιημένο στο οικιακό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

Το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε εγχώρια περιαγωγή.

Το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε εγχώρια περιαγωγή και η προώθηση κλήσεων είναι ενεργοποιημένη.

Το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε διεθνή περιαγωγή και η προώθηση κλήσεων είναι ενεργοποιημένη.

Σύνδεση Wi‑Fi

Το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο Wi-Fi με την ισχύ σήματος που εμφανίζεται. Για να μάθετε πώς μπορείτε να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση σε Wi‑Fi.

Το κινητό hotspot είναι ενεργοποιημένο στην επιλογή Ρυθμίσεις > Δίκτυο και ασύρματη σύνδεση > Κινητό hotspot. Γίνεται κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας με τις άλλες συσκευές σας μέσω Wi-Fi ή Bluetooth.

Υποδεικνύει τη σύνδεση που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά δεδομένων. Μπορεί να εμφανίζεται δίπλα από το εικονίδιο σήματος κινητής τηλεφωνίας ή το εικονίδιο Wi-Fi .

Το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο Wi-Fi και είστε έτοιμοι για κλήση Wi-Fi. Για να βρείτε ρυθμίσεις κλήσεων Wi-Fi, μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Δίκτυο και ασύρματη σύνδεση > Κινητή τηλεφωνία και SIM > Ρυθμίσεις SIM > Προτιμήσεις κλήσεων στην περιοχή Κλήσεις Wi-Fi. Όταν δείτε το εικονίδιο κλήσεων Wi-Fi στο επάνω μέρος της οθόνης σας, μαζί με τις λέξεις Κλήσεις Wi-Fi στο πλακίδιο "Τηλέφωνο" ή στην ίδια την εφαρμογή Τηλέφωνο, μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε τηλεφωνικές κλήσεις μέσω Wi-Fi. Οι κλήσεις Wi-Fi εξαρτώνται από την υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας και το μοντέλο του τηλεφώνου σας.

Bluetooth

Ασύρματη επικοινωνία. Το εικονίδιο Bluetooth εμφανίζεται όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε συσκευή Bluetooth. Είστε έτοιμοι να μιλήσετε στο τηλέφωνο χωρίς να απασχολείτε τα χέρια σας, να ακούσετε μουσική και πολλά άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση σε συσκευές Bluetooth.

Ειδοποιήσεις

Το εικονίδιο για το κέντρο ενεργειών εμφανίζεται όταν έχετε νέες ειδοποιήσεις. Σαρώστε από το επάνω μέρος της οθόνης προς τα κάτω για να ανοίξετε το κέντρο ενεργειών και να δείτε τις ειδοποιήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εύρεση ειδοποιήσεων.

Λειτουργία οδήγησης

Μειώστε τους περισπασμούς όταν βρίσκεστε εν κινήσει. Το εικονίδιο Λειτουργία οδήγησης εμφανίζεται όταν η λειτουργία οδήγησης είναι ενεργοποιημένη. Από την Έναρξη

Εικονίδιο λογότυπου των Windows
, σαρώστε προς τη λίστα με όλες τις εφαρμογές και επιλέξτε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Λειτουργία οδήγησης για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της, αν θέλετε.

Κουδούνισμα

Το κουδούνισμα είναι απενεργοποιημένο και η δόνηση είναι ενεργοποιημένη.

Το κουδούνισμα είναι απενεργοποιημένο και η δόνηση είναι απενεργοποιημένη.

Τοποθεσία

Το εικονίδιο Τοποθεσία εμφανίζεται όταν μια εφαρμογή έχει πρόσβαση στις πληροφορίες τρέχουσας τοποθεσίας του τηλεφώνου σας.

Μπαταρία

Αναρωτιέστε πόση ώρα θα διαρκέσει η μπαταρία; Δεν χρειάζεται να αναρωτιέστε πια.

Η μπαταρία φορτίζεται.

Το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα και η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Εμφανίζει πόση ισχύς μπαταρίας απομένει. Για να δείτε το ποσοστό που απομένει, σαρώστε από το επάνω μέρος της οθόνης προς τα κάτω και κοιτάξτε κάτω από το εικονίδιο.

Η οικονομία μπαταρίας είναι ενεργοποιημένη. Η επιφάνεια του εικονιδίου της μπαταρίας που είναι γεμάτη σάς δείχνει πόση ισχύς απομένει.

Εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN)

Αυτό το εικονίδιο

Connected to VPN over Wi-Fi icon
εμφανίζεται όταν είστε συνδεδεμένοι σε VPN μέσω Wi-Fi και αυτό
Connected to VPN over cellular data icon
εμφανίζεται όταν είστε συνδεδεμένοι μέσω δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Ρολόι

Το ρολόι εμφανίζει την τρέχουσα ώρα. Από την Έναρξη

Εικονίδιο λογότυπου των Windows
, σαρώστε προς τη λίστα με όλες τις εφαρμογές και επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ώρα και γλώσσα > Ημερομηνία και ώρα για να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 17246 - Τελευταία αναθεώρηση: 27 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 7

Σχόλια