Εικονίδια στο τηλέφωνό σας

Τα εικονίδια στο επάνω μέρος της οθόνης σάς δίνουν πολλές πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνό σας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη συνδεσιμότητα δικτύου, την ισχύ του σήματος, την ενέργεια της μπαταρίας, την ώρα και πολλά άλλα. Ακολουθούν τα εικονίδια που θα βλέπετε πιο συχνά.

Ισχύς σήματος κινητής τηλεφωνίας

Εμφανίζει την ισχύ του σήματος κινητής τηλεφωνίας σας.

Δεν υπάρχει σήμα, επειδή το τηλέφωνό σας δεν είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

Το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε λειτουργία πτήσης. Όλες οι ασύρματες επικοινωνίες είναι απενεργοποιημένες.

Η κάρτα SIM λείπει, δεν αναγνωρίζεται, είναι απενεργοποιημένη ή έχει καταστραφεί.

Η κάρτα SIM είναι κλειδωμένη. Μάθετε πώς μπορείτε να την ξεκλειδώσετε.

Σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

G

GPRS

E

EDGE

3G

UMTS

4G

4G

LTE

4G LTE

H+

HSPA+/DC-HSDPA

H

HSDPA/HSUPA

1X

RTT

DO

EVDO

DV

EVDV

Προώθηση κλήσεων

Το εικονίδιο Προώθηση κλήσεων εμφανίζεται, όταν είναι ενεργοποιημένη η προώθηση κλήσεων στην επιλογή Ρυθμίσεις > Σύστημα > Τηλέφωνο. Κατόπιν, θα λαμβάνετε τις κλήσεις σε έναν αριθμό που σας εξυπηρετεί.

Περιαγωγή

Το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε περιαγωγή και δεν είναι ενεργοποιημένο στο οικιακό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

Το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε εγχώρια περιαγωγή.

Το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε εγχώρια περιαγωγή και η προώθηση κλήσεων είναι ενεργοποιημένη.

Το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε διεθνή περιαγωγή και η προώθηση κλήσεων είναι ενεργοποιημένη.

Σύνδεση Wi‑Fi

Το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο Wi-Fi με την ισχύ σήματος που εμφανίζεται. Για να μάθετε πώς μπορείτε να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi, δείτε το θέμα Σύνδεση σε Wi‑Fi.

Το κινητό hotspot είναι ενεργοποιημένο στην επιλογή Ρυθμίσεις > Δίκτυο και ασύρματη σύνδεση > Κινητό hotspot. Γίνεται κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας με τις άλλες συσκευές σας μέσω Wi-Fi ή Bluetooth.

Υποδεικνύει τη σύνδεση που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά δεδομένων. Μπορεί να εμφανίζεται δίπλα από το εικονίδιο σήματος κινητής τηλεφωνίας ή το εικονίδιο Wi-Fi .

Bluetooth

Ασύρματη επικοινωνία. Το εικονίδιο Bluetooth εμφανίζεται, όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε συσκευή Bluetooth. Είστε έτοιμοι να μιλήσετε στο τηλέφωνο χωρίς να απασχολείτε τα χέρια σας, να ακούσετε μουσική και πολλά άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση σε συσκευές Bluetooth.

Ειδοποιήσεις

Το εικονίδιο για το κέντρο ενεργειών εμφανίζεται, όταν έχετε νέες ειδοποιήσεις. Σαρώστε από το επάνω μέρος της οθόνης προς τα κάτω, για να ανοίξετε το κέντρο ενεργειών και να δείτε τις ειδοποιήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Άμεση εκτέλεση ενεργειών.

Λειτουργία οδήγησης

Μειώστε την απόσπαση της προσοχής, όταν οδηγείτε. Το εικονίδιο Λειτουργία οδήγησης εμφανίζεται, όταν η λειτουργία οδήγησης είναι ενεργοποιημένη. Από την Έναρξη

Εικονίδιο λογότυπου των Windows
, σαρώστε προς τη λίστα με όλες τις εφαρμογές και επιλέξτε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Λειτουργία οδήγησης, για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της αν θέλετε.

Κουδούνισμα

Το κουδούνισμα είναι απενεργοποιημένο και η δόνηση είναι ενεργοποιημένη.

Το κουδούνισμα είναι απενεργοποιημένο και η δόνηση είναι απενεργοποιημένη.

Θέση

Το εικονίδιο Θέση εμφανίζεται, όταν μια εφαρμογή έχει πρόσβαση στις τρέχουσες πληροφορίες θέσης του τηλεφώνου σας.

Μπαταρία

Αναρωτιέστε πόση ώρα θα διαρκέσει η μπαταρία; Δεν χρειάζεται να αναρωτιέστε πια.

Η μπαταρία φορτίζεται.

Το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα και η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Εμφανίζει πόση ισχύς μπαταρίας απομένει. Για να δείτε το ποσοστό που απομένει, σαρώστε από το επάνω μέρος της οθόνης προς τα κάτω και κοιτάξτε κάτω από το εικονίδιο.

Η οικονομία μπαταρίας είναι ενεργοποιημένη. Η επιφάνεια του εικονιδίου της μπαταρίας που είναι γεμάτη σάς δείχνει πόση ισχύς απομένει.

Εικονική ιδιωτική δικτύωση (VPN)

Το εικονίδιο VPN &@@#xE889; εμφανίζεται, όταν είστε συνδεδεμένοι σε VPN για ασφαλέστερη σύνδεση. Μπορεί να εμφανίζεται δίπλα από το εικονίδιο σήματος κινητής τηλεφωνίας ή το εικονίδιο Wi-Fi .

Ρολόι

Το ρολόι εμφανίζει την τρέχουσα ώρα. Από την Έναρξη

Εικονίδιο λογότυπου των Windows
, σαρώστε προς τη λίστα "Όλες οι εφαρμογές" και επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ώρα και γλώσσα > Ημερομηνία και ώρα, για να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 17247 - Τελευταία αναθεώρηση: 15 Ιουν 2016 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια