Κάντε τη συσκευή σας πιο εύχρηστη

Ισχύει για: Windows 10 Mobile

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να είναι πιο προσβάσιμη με λίγα μόνο βήματα. Στην Έναρξη , κάντε σάρωση στη λίστα με όλες τις εφαρμογές και έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις > Διευκόλυνση πρόσβασης .

Η κατηγορία ρυθμίσεων της Διευκόλυνσης πρόσβασης.

Αυτές οι επιλογές μπορούν να σας διευκολύνουν με τα ακόλουθα:

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας χωρίς την οθόνη. Ο Αφηγητής σάς επιτρέπει να ακούτε ηχητικές περιγραφές για στοιχεία όπως το κείμενο και τα κουμπιά.

Δείτε τι εμφανίζεται στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε τον μεγεθυντικό φακό για να μεγεθύνετε τα στοιχεία στην οθόνη σας. Διαβάστε πιο εύκολα χρησιμοποιώντας την κλίμακα κειμένου για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε το κείμενο ή αλλάζοντας την οθόνη σε ασπρόμαυρη προβολή με υψηλή αντίθεση.

Πραγματοποιήστε τηλεφωνικές κλήσεις χρησιμοποιώντας ένα TTY. Συνδεθείτε σε ένα TTY (τηλέτυπο) και έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις > Διευκόλυνση πρόσβασης > Περισσότερες επιλογές. Στην περιοχή Λειτουργία TTY, επιλέξτε Πλήρης.

Προβάλετε λεζάντες. Στην Έναρξη , μεταβείτε με σάρωση στη λίστα όλες οι εφαρμογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Διευκόλυνση πρόσβασης > Κλειστές λεζάντες για να προσαρμόσετε την εμφάνιση των κλειστών λεζαντών.

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας με το ένα χέρι. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Έναρξη και η οθόνη θα κυλίσει προς τα κάτω για να μπορείτε να φτάσετε σημεία στο επάνω μέρος της οθόνης σας. Για να σύρετε την οθόνη ξανά προς τα επάνω, πατήστε τον μαύρο χώρο στο επάνω μέρος της οθόνης ή πατήστε ξανά παρατεταμένα το κουμπί Έναρξη .