Απαντήστε στη στιγμή

Δεν χρειάζεται να διακόψετε το παιχνίδι σας για να πληκτρολογήσετε μια γρήγορη απάντηση σε ένα SMS.

Όταν λαμβάνετε ένα εισερχόμενο μήνυμα, εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης σας ως μπάνερ ειδοποίησης. Τραβήξτε προς τα κάτω για να απαντήσετε και όταν τελειώσετε, επιστρέψτε αμέσως στο παιχνίδι σας (ή οτιδήποτε άλλο κάνετε).

Στιγμιότυπο οθόνης απάντησης σε μήνυμα

Κάντε σάρωση προς τα επάνω στην ειδοποίηση για να την αφαιρέσετε. Εναλλακτικά, απλώς αγνοήστε την — σε λίγα δευτερόλεπτα θα εξαφανιστεί αυτόματα.

Εάν δεν προλάβετε να απαντήσετε σε ένα μήνυμα εγκαίρως, σαρώστε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης για να μεταβείτε στο κέντρο ενεργειών και να δείτε το μήνυμα μαζί με τα υπόλοιπα μη αναγνωσμένα μηνύματα. Πατήστε το βέλος για να δείτε ολόκληρο το μήνυμα και να απαντήσετε απευθείας από το κέντρο ενεργειών.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 17260 - Τελευταία αναθεώρηση: 16 Αυγ 2016 - Αναθεώρηση: 4

Σχόλια