Συγχρονισμός των επαφών σας

Ισχύει για: Windows 10 Mobile

Ίσως να βλέπετε ήδη τις επαφές σας στην εφαρμογή Επαφές, αν έχετε προσθέσει ή συσχετίσει ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (όπως Outlook, Exchange ή Gmail) με το λογαριασμό σας Microsoft. Όταν πραγματοποιήσατε είσοδο στο τηλέφωνό σας, οι επαφές από αυτόν το λογαριασμό προστέθηκαν αυτόματα στην εφαρμογή Επαφές.

Αν δεν βλέπετε επαφές στην εφαρμογή Επαφές ή αν υπάρχουν επαφές που θέλετε να προσθέσετε, ο πιο εύκολος τρόπος είναι να προσθέσετε όλους τους διαφορετικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εφαρμογή Επαφές.

Προσθήκη επαφών από το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας

 1. Από την Έναρξη

  Start symbol
  , επιλέξτε Επαφές.

 2. Επιλέξτε Περισσότερα και μετά επιλέξτε Ρυθμίσεις.

 3. Επιλέξτε Προσθήκη λογαριασμού.

 4. Επιλέξτε τον τύπο λογαριασμού που θέλετε να προσθέσετε ή επιλέξτε Σύνθετη ρύθμιση, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο από αυτά που αναφέρονται.

  Η οθόνη προσθήκης λογαριασμού στην εφαρμογή Επαφές

 5. Εισαγάγετε τις πληροφορίες εισόδου για το λογαριασμό που θέλετε να προσθέσετε.