Εύρεση των ειδοποιήσεών σας

Windows 10Κινητό τοποθετεί ειδοποιήσεις και γρήγορες ενέργειες στο κέντρο ενεργειών, όπου μπορείτε να τις βρείτε αμέσως. Σαρώστε από το επάνω μέρος της οθόνης προς τα κάτω, για να ανοίξετε το κέντρο ενεργειών.

Άνοιγμα του κέντρου ενεργειών

Ειδοποιήσεις με μια ματιά

Αν μια ειδοποίηση έχει ένα βέλος προς τα δεξιά, επιλέξτε το βέλος για να διαβάσετε περισσότερα ή να κάνετε κάποια ενέργεια —όπως να απαντήσετε σε ένα μήνυμα— χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε τη σχετική εφαρμογή ή άλλο αποστολέα ειδοποιήσεων. Δεν θέλετε να κάνετε καμία ενέργεια; Διαγράψτε την ειδοποίηση, μεταφέροντάς την εκτός οθόνης προς τα δεξιά.

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη ειδοποιήσεων

Θέλετε να βλέπετε ειδοποιήσεις από ορισμένες εφαρμογές κατά προτεραιότητα στο κέντρο ενεργειών; Πατήστε παρατεταμένα το όνομα μιας ομάδας ειδοποιήσεων και επιλέξτε Ορισμός αυτής της ομάδας ως υψηλής προτεραιότητας. Οι ειδοποιήσεις από αποστολείς υψηλής προτεραιότητας εμφανίζονται πάντα πάνω από ειδοποιήσεις από αποστολείς με κανονική προτεραιότητα.

Χρήση συντομεύσεων

Με τις γρήγορες ενέργειες μπορείτε να μεταβαίνετε απευθείας στις ρυθμίσεις και τις εφαρμογές που συνήθως χρησιμοποιείτε συχνά, από το Bluetooth μέχρι τη φωτεινότητα. Όταν ανοίγετε το κέντρο ενεργειών, θα βλέπετε τις κορυφαίες επιλογές σας ή όλες τις διαθέσιμες γρήγορες ενέργειες. Αναπτύξτε ή συμπτύξτε τις, για να δείτε περισσότερες ή λιγότερες γρήγορες ενέργειες.

Γρήγορες ενέργειες στο κέντρο ενεργειών

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 17275 - Τελευταία αναθεώρηση: 16 Αυγ 2016 - Αναθεώρηση: 4

Σχόλια