Γιατί δεν μπορώ να συνδεθώ;

Αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη σύνδεση σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi στο τηλέφωνό σας Windows 10 Mobile; Υπάρχουν διάφορες λύσεις που μπορείτε να δοκιμάσετε.

Για προβλήματα με μια σύνδεση κινητής τηλεφωνίας

 • Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας. Στην Έναρξη​

  Εικονίδιο λογότυπου των Windows
  , μεταβείτε με σάρωση στη λίστα όλων των εφαρμογών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Δίκτυο και ασύρματη σύνδεση > Κινητή τηλεφωνία και SIM για να ελέγξετε.

 • Ελέγξτε την ισχύ του σήματος κινητής τηλεφωνίας () από τον αριθμό των γραμμών στο επάνω μέρος της οθόνης. Δοκιμάστε να μετακινηθείτε σε ένα άλλο σημείο για να έχετε καλύτερο σήμα. Για παράδειγμα, μετακινηθείτε πιο κοντά σε ένα παράθυρο ή βγείτε έξω.

 • Ενδέχεται να είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία πτήσης. Αν είναι, θα δείτε αυτό το εικονίδιο στο επάνω μέρος. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης, αν είναι ενεργοποιημένη, κάντε σάρωση από το επάνω μέρος της οθόνης προς τα κάτω και επιλέξτε Ανάπτυξη > Λειτουργία πτήσης.

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει την κάρτα SIM και ότι αναγνωρίζεται από τη συσκευή σας. Αν δεν την έχετε τοποθετήσει, το εικονίδιο () εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για το μοντέλο του τηλεφώνου σας για να μάθετε πώς μπορείτε να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε την κάρτα SIM σας.

 • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας και SIM και αλλάξτε τις, αν είναι απαραίτητο. Στην Έναρξη

  Εικονίδιο λογότυπου των Windows
  , μεταβείτε με σάρωση στη λίστα όλων των εφαρμογών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Δίκτυο και ασύρματη σύνδεση > Κινητή τηλεφωνία και SIM. Μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις και πώς μπορείτε να τις αλλάξετε.

Εμφανίζει τις ρυθμίσεις στην ενότητα

Για προβλήματα με το δίκτυο Wi-Fi

 • Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο. Στην Έναρξη

  Εικονίδιο λογότυπου των Windows
  , μεταβείτε με σάρωση στη λίστα όλων των εφαρμογών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Δίκτυο και ασύρματη σύνδεση > Wi‑Fi για να ελέγξετε. Αν δεν είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο, επιλέξτε ένα δίκτυο που αναγνωρίζετε από τη λίστα για να συνδεθείτε.

 • Κάντε σάρωση από το επάνω μέρος της οθόνης προς τα κάτω και επιλέξτε Ανάπτυξη > Λειτουργία πτήσης για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, αν είναι ενεργοποιημένη.

 • Μετακινηθείτε πιο κοντά στο δρομολογητή ή στο σημείο πρόσβασης.

 • Δοκιμάστε τα πιο σύνθετα βήματα που αναφέρονται στην ενότητα Επίλυση προβλημάτων σύνδεσης Wi-Fi στα Windows 10 Mobile.

Αν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με το Wi-Fi, επανεκκινήστε το τηλέφωνό σας και το δρομολογητή Wi-Fi. Αυτό θα πρέπει να είναι ένα από τα τελευταία πράγματα που θα δοκιμάσετε.

Δεν βλέπετε το όνομα του δικτύου Wi-Fi στο σπίτι σας;

Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής έχει ρυθμιστεί ώστε να εκπέμπει το όνομα του δικτύου:

 1. Ανοίξτε τον υπολογιστή σας και συνδέστε τον στο δρομολογητή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet.

 2. Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης web σας και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του ασύρματου δρομολογητή. (Για παράδειγμα, 192.168.1.1 ή 172.16.0.0. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του δρομολογητή σας για να βρείτε την προεπιλεγμένη διεύθυνση IP.)

 3. Εισέλθετε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι μια επιλογή με την ένδειξη Ενεργοποίηση εκπομπής SSID, Ασύρματη εκπομπή SSID ή κάτι παρόμοιο είναι ενεργοποιημένη. Αυτή η ρύθμιση συχνά βρίσκεται σε μια σελίδα ρυθμίσεων ασύρματης σύνδεσης.

Στη συνέχεια, από την Έναρξη

Εικονίδιο λογότυπου των Windows
στο τηλέφωνό σας, κάντε σάρωση στη λίστα με όλες τις εφαρμογές, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Δίκτυο και ασύρματη σύνδεση > Wi‑Fi και ελέγξτε αν εμφανίζεται το όνομα του δικτύου σας.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 17286 - Τελευταία αναθεώρηση: 13 Οκτ 2016 - Αναθεώρηση: 15

Σχόλια