Ποια έκδοση του Internet Explorer χρησιμοποιώ;

Ισχύει για: Internet ExplorerWindows 10Windows 8.1

Windows 10


Στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε Internet Explorer και έπειτα επιλέξτε τον Internet Explorer από τη λίστα αποτελεσμάτων. Στην επάνω δεξιά γωνία του Internet Explorer, επιλέξτε το κουμπί Εργαλεία  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πληροφορίες για τον Internet Explorer.

About Internet Explorer