Ποια έκδοση του Internet Explorer χρησιμοποιώ;

Ισχύει για: Internet ExplorerWindows 7Windows 8.1 Περισσότερα

Ανοίξτε τον Internet Explorer, επιλέξτε το κουμπί Εργαλεία (ή το κουμπί Βοήθεια αν χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer 8) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πληροφορίες για τον Internet Explorer.