Ποια έκδοση του Internet Explorer χρησιμοποιώ;

Ανοίξτε τον Internet Explorer, επιλέξτε το κουμπί Εργαλεία (ή το κουμπί Βοήθεια αν χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer 8) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πληροφορίες για τον Internet Explorer.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 17295 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια