Προσθήκη κλήσης σε περίοδο λειτουργίας

Ισχύει για: Surface Hub

Εάν εργάζεστε ήδη σε ένα Surface Hub και θέλετε να προσθέσετε μια κλήση διάσκεψης, ανοίξτε το Skype για επιχειρήσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κουμπί Κλήση . Αν γνωρίζετε τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου, επιλέξτε Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης.

Για να βρείτε το άτομο, επιλέξτε Αναζήτηση για κάποιο άτομο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου.

Αναζήτηση ατόμων για προσθήκη σε μια κλήση Skype

Όταν βρείτε το άτομο που θέλετε να καλέσετε, επιλέξτε το. Για να προσθέσετε περισσότερες επαφές, επαναλάβετε την αναζήτηση και επιλέξτε κάθε άτομο που θέλετε να προσθέσετε στην κλήση. Για να ξεκινήσετε την κλήση, επιλέξτε Πρόσκληση.

Αν έχετε ήδη ξεκινήσει μια κλήση και θέλετε να προσθέσετε ένα Surface Hub, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ενός σε μια ήδη προγραμματισμένη σύσκεψη.

Αν χρησιμοποιείτε ένα Surface Hub και θέλετε να συμμετάσχετε σε μια κλήση που είναι ήδη προγραμματισμένη, ανατρέξτε στο θέμα Μετάβαση σε νέα σύσκεψη ή περίοδο λειτουργίας.