Προσθήκη κλήσης σε περίοδο λειτουργίας

Αν εργάζεστε ήδη στο Surface Hub και κατόπιν θέλετε να προσθέσετε μια κλήση διάσκεψης, επιλέξτε το κουμπί κλήσης. Αν γνωρίζετε τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου, επιλέξτε Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης.

Για να βρείτε το άτομο, επιλέξτε Αναζήτηση για κάποιο άτομο και καταχωρήστε το όνομα του ατόμου.

Αναζήτηση επαφών για προσθήκη τους σε κλήση Skype

Όταν βρείτε το άτομο που θέλετε να καλέσετε, επιλέξτε το. Για να προσθέσετε περισσότερες επαφές, επαναλάβετε την αναζήτηση και επιλέξτε κάθε άτομο που θέλετε να προσθέσετε στην κλήση. Για να ξεκινήσετε την κλήση, επιλέξτε Πρόσκληση.

Πρόσκληση ατόμου σε κλήση Skype για επιχειρήσεις

Αν βρίσκεστε ήδη σε κλήση και θέλετε να προσθέσετε ένα Surface Hub, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη σε ήδη προγραμματισμένη σύσκεψη.

Αν χρησιμοποιείτε Surface Hub και πρέπει να συμμετάσχετε σε μια ήδη προγραμματισμένη κλήση, ανατρέξτε στο θέμα Μετάβαση σε νέα σύσκεψη ή περίοδο λειτουργίας.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 17304 - Τελευταία αναθεώρηση: 15 Ιουν 2016 - Αναθεώρηση: 4

Σχόλια