Προσθήκη ατόμων σε κλήση που βρίσκεται σε εξέλιξη

Αν βρίσκεστε ήδη σε κλήση διάσκεψης και πρέπει να προσθέσετε κάποιο άλλο άτομο, επιλέξτε το κουμπί επαφών και αναζητήστε την επαφή ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό.

Για να προσθέσετε περισσότερες επαφές, επαναλάβετε την αναζήτηση και επιλέξτε κάθε επαφή που θέλετε να προσθέσετε στην κλήση. Για να προσθέσετε την επαφή ή τις επαφές στην κλήση, επιλέξτε Πρόσκληση.

Στιγμιότυπο οθόνης με προσθήκη επαφών σε κλήση Skype

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 17305 - Τελευταία αναθεώρηση: 13 Ιουν 2016 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)