Έχει ήδη προγραμματιστεί

Αν έχετε ήδη έχετε προγραμματίσει μια σύσκεψη, θα πρέπει να τη βλέπετε στην οθόνη υποδοχής. Επιλέξτε τη χρονική περίοδο για συμμετοχή σε αυτή.

Εικόνα οθόνης υποδοχής με ήδη προγραμματισμένη σύσκεψη

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 17307 - Τελευταία αναθεώρηση: 13 Ιουν 2016 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια