Μετάβαση κλήσης σε πλήρη οθόνη

Ισχύει για: Surface Hub

Αν χρησιμοποιείτε το Surface Hub απλώς για κλήσεις διάσκεψης, μπορεί να θέλετε να προβάλλετε το Skype για επιχειρήσεις σε πλήρες μέγεθος στην οθόνη αφής. Για να κάνετε αυτήν την ενέργεια, επιλέξτε το κουμπί με το διπλό βέλος.

Κλήση Skype για επιχειρήσεις σε κανονικό μέγεθος

Για να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος, επιλέξτε ξανά το κουμπί με το διπλό βέλος.