Σχεδίαση σε αρχεία από άλλες εφαρμογές

Αν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή και θέλετε να σχεδιάσετε σε αυτή με την πένα, δοκιμάστε το κουμπί δημιουργίας σχολίων (βρίσκεται στη γραμμή τίτλου της εφαρμογής).

Το κουμπί δημιουργίας σχολίων

Ο πίνακας θα ανοίξει αυτόματα, σε παράθεση με την εφαρμογή. Επιλέξτε το τμήμα της οθόνης στο οποίο θέλετε να σχεδιάσετε ή επιλέξτε Αποκοπή όλων, για να καταγράψετε ολόκληρη την οθόνη.

Το κουμπί “Αποκοπή όλων”

Το απόσπασμα θα ανοίξει στον πίνακα. Σχεδιάστε όσο θέλετε σε αυτό. Όταν τελειώσετε, στείλτε το αρχείο πίνακα στον εαυτό σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιλέξτε το κουμπί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο κάτω μέρος της οθόνης του πίνακα. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο αποστολής αρχείων πίνακα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 17312 - Τελευταία αναθεώρηση: 15 Ιουν 2016 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια