Σχεδίαση στον πίνακα

Ισχύει για: Surface Hub

Χρησιμοποιήστε τις πένες του Surface Hub για να γράψετε στον πίνακα.

Αλλαγή χρωμάτων


Για να αλλάξετε χρώματα, επιλέξτε αυτό που θέλετε από το μενού στην οθόνη του πίνακα.

Εικόνα του επιλογέα χρώματος πίνακα

Σχεδίαση με το δάχτυλο


Για να σχεδιάσετε με το δάχτυλό σας, επιλέξτε το κουμπί Fingerpaint Mode. Αυτή είναι η εικόνα του κουμπιού, όταν η λειτουργία Fingerpaint είναι απενεργοποιημένη:

Εικόνα του κουμπιού εναλλαγής αφής του πίνακα

Και αυτή είναι η εικόνα του κουμπιού, όταν η λειτουργία Fingerpaint είναι ενεργοποιημένη:

Εικόνα του κουμπιού εναλλαγής αφής του πίνακα

Σχεδιασμός οριζόντιων γραμμών


Επιλέξτε το χάρακα στο κάτω μέρος της οθόνης, περιστρέψτε τον στη γωνία που θέλετε και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την πένα ή το δάχτυλό σας για να σχεδιάσετε μια ίσια γραμμή.

Image of ruler button

Διαγραφή


Αναποδογυρίστε την πένα και πιέστε τη στην οθόνη αφής, σαν να ήταν γόμα μολυβιού. Εναλλακτικά, επιλέξτε τη Γόμα στο κάτω μέρος της οθόνης και χρησιμοποιήστε τη μύτη της πένας ή το δάχτυλό σας.

Εικόνα επιλογέα χρώματος πίνακα

Επιλογή στοιχείων στον πίνακα


Για να επιλέξετε μια ενότητα του πίνακα, χρησιμοποιήστε το κουμπί Λάσου:

Εικόνα του κουμπιού λάσου του πίνακα

Στη συνέχεια, μετακινήστε την ενότητα ή διαγράψτε τη.