Τερματισμός κλήσης χωρίς τερματισμό της περιόδου λειτουργίας σας

Ισχύει για: Surface Hub

Όταν ολοκληρώσετε τη συνομιλία, επιλέξτε το κουμπί Τερματισμός κλήσης. Θα τερματίσετε και θα αποσυνδεθείτε από την κλήση, αλλά μπορείτε να συνεχίσετε την εργασία σας στο Surface Hub στην αίθουσα.

Κουμπί τερματισμού κλήσης

Για να μάθετε τι μπορείτε να κάνετε όταν τελειώσετε την εργασία σας, ανατρέξτε στο θέμα Λήξη της περιόδου λειτουργίας.