Από προγραμματισμένη περίοδο λειτουργίας

Αν έχετε προγραμματίσει μια ηλεκτρονική σύσκεψη μέσω του Skype για επιχειρήσεις ή του Lync, θα συμμετέχετε αυτόματα στην κλήση, όταν επιλέγετε τη σύσκεψη από την οθόνη υποδοχής. Τα μικρόφωνα και οι κάμερες θα ενεργοποιούνται αυτόματα, ώστε τα άτομα που συμμετέχουν στην κλήση να μπορούν να βλέπουν και να ακούν τα άτομα στην αίθουσα.

Κλήση Skype σε εξέλιξη

Αν η σύσκεψή σας δεν είχε οριστεί ως σύσκεψη Skype, αλλά θέλετε να την ορίσετε, ζητήστε από το διοργανωτή της σύσκεψης να προσθέσει το Skype για επιχειρήσεις στη σύσκεψη (μάθετε πώς), επιλέξτε το κουμπί κλήσης και μετά επιλέξτε Συμμετοχή.

Αν ξεχάσατε να προγραμματίσετε μια σύσκεψη Skype για επιχειρήσεις (ή μια σύσκεψη Lync) κατά τη ρύθμιση της σύσκεψής σας στο Outlook, μην ανησυχείτε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα:

  • Αν δεν έχετε συμμετάσχει στη σύσκεψή σας ακόμα από το Surface Hub, μεταβείτε στο Outlook από το τηλέφωνο, τον φορητό υπολογιστή ή το tablet σας, ανοίξτε την πρόσκληση στη σύσκεψη και μετατρέψτε τη σε ηλεκτρονική σύσκεψη (μέσω Skype ή Lync). Περιμένετε ένα ή δύο λεπτά, για να εμφανιστεί η σύσκεψη στην οθόνη υποδοχής.

  • Συμμετάσχετε στη σύσκεψη από τον φορητό υπολογιστή, το tablet ή το τηλέφωνό σας και προσκαλέστε το Surface Hub στην κλήση χρησιμοποιώντας το Skype ή το Lync. Απαντήστε στην κλήση από το Surface Hub.

  • Αν έχετε ήδη συμμετάσχει στη σύσκεψή σας από το Surface Hub, προσθέστε μια κλήση.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 17316 - Τελευταία αναθεώρηση: 15 Ιουν 2016 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)