Έναρξη μιας ήδη προγραμματισμένης κλήσης

Ισχύει για: Surface Hub

Αν έχετε προγραμματίσει μια ηλεκτρονική σύσκεψη μέσω του Skype για επιχειρήσεις ή του Lync, θα συμμετέχετε αυτόματα στην κλήση, όταν επιλέγετε τη σύσκεψη από την οθόνη υποδοχής. Τα μικρόφωνα και οι κάμερες θα ενεργοποιούνται αυτόματα, ώστε τα άτομα που συμμετέχουν στην κλήση να μπορούν να βλέπουν και να ακούν τα άτομα στην αίθουσα.

Αν σύσκεψή σας δεν έχει ρυθμιστεί ως σύσκεψη Skype, αλλά θέλετε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, ζητήστε από το διοργανωτή της σύσκεψης να προσθέσει το Skype για επιχειρήσεις στη σύσκεψη (μάθετε πώς), επιλέξτε το κουμπί Κλήση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Συμμετοχή.

Αν ξεχάσατε να προγραμματίσετε μια σύσκεψη Skype για επιχειρήσεις (ή μια σύσκεψη Lync) κατά τη ρύθμιση της σύσκεψής σας στο Outlook, μην ανησυχείτε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα:

  • Αν δεν έχετε συμμετάσχει ακόμα στη σύσκεψη από το Surface Hub, μεταβείτε στο Outlook από το τηλέφωνο, τον φορητό υπολογιστή ή το tablet, ανοίξτε την πρόσκληση στη σύσκεψη και κάντε την online σύσκεψη (με το Skype ή το Lync). Περιμένετε ένα ή δύο λεπτά, για να εμφανιστεί η σύσκεψη στην οθόνη υποδοχής.

  • Συμμετάσχετε στη σύσκεψη από τον φορητό υπολογιστή, το tablet ή το τηλέφωνο και, στη συνέχεια, προσκαλέστε το Surface Hub στην κλήση χρησιμοποιώντας το Skype ή το Lync. Απαντήστε στην κλήση από το Surface Hub.

  • Αν συμμετέχετε ήδη στη σύσκεψη από το Surface Hub, προσθέστε μια κλήση.