Συντομεύσεις πληκτρολογίου και προσβασιμότητα

Ισχύει για: Surface Hub

Surface Hub έχουν συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για να κάνετε πράγματα πιο γρήγορα ή για να ενεργοποιήσετε τις δυνατότητες προσβασιμότητας:

Πατήστε αυτά τα πλήκτρα

Για να κάνετε το εξής

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows

εικονίδιο Έναρξη

Μετάβαση στην Έναρξη

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows

εικονίδιο Έναρξη
+ A

Άνοιγμα γρήγορων ενεργειών

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows

εικονίδιο Έναρξη
+ F

Είσοδος ή έξοδος από την πλήρη οθόνη

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows

εικονίδιο Έναρξη
+ N

Άνοιγμα ειδοποιήσεων

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows

εικονίδιο Έναρξη
+ T

Άνοιγμα ημερομηνίας και ώρας

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows

εικονίδιο Έναρξη
+ W

Αποστολή στον πίνακα

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows

εικονίδιο Έναρξη
+ X

Εναλλαγή πλευρικών εργαλειοθηκών

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows

εικονίδιο Έναρξη
+ 1

Άνοιγμα ή κλείσιμο του παραθύρου κλήσεων στην πλαϊνή γραμμή/κλείσιμο της πλαϊνής γραμμής

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows

εικονίδιο Έναρξη
+ 2

Άνοιγμα ή κλείσιμο του παραθύρου επαφών στην πλαϊνή γραμμή/κλείσιμο της πλαϊνής γραμμής

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows

εικονίδιο Έναρξη
+ 3

Άνοιγμα ή κλείσιμο του παραθύρου μηνυμάτων στην πλαϊνή γραμμή/κλείσιμο της πλαϊνής γραμμής

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows

εικονίδιο Έναρξη
+ 4

Άνοιγμα ή κλείσιμο του παραθύρου περιεχομένου στην πλαϊνή γραμμή/κλείσιμο της πλαϊνής γραμμής

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows

εικονίδιο Έναρξη
+ F6

Μετακίνηση της εστίασης πληκτρολογίου μεταξύ των πλαϊνών γραμμών, της επάνω και της κάτω γραμμής

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows

εικονίδιο Έναρξη
+ F6 + Shift

Μετακίνηση της εστίασης πληκτρολογίου μεταξύ των πλαϊνών γραμμών, της επάνω και της κάτω γραμμής στην αντίθετη κατεύθυνση

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows

εικονίδιο Έναρξη
+ Tab

Μετάβαση στην προβολή εργασιών

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows

εικονίδιο Έναρξη
+ Backspace

Επιστροφή

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows

εικονίδιο Έναρξη
+ πλήκτρο διαστήματος

Εναλλαγή γλώσσας ή πληκτρολογίου εισόδου

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows

εικονίδιο Έναρξη
+ Enter

Άνοιγμα του Αφηγητή

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows

εικονίδιο Έναρξη
+ συν (+)

Άνοιγμα μεγεθυντικού φακού

Αριστερό Alt + αριστερό Shift + PrtScn

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Αντιθέσεων

Αριστερό Alt + αριστερό Shift + Num Lock

Εναλλαγή πλήκτρων ποντικιού

Δεξιό Shift για 8 δευτερόλεπτα

Εναλλαγή φίλτρου πλήκτρων

Shift 5 φορές

Εναλλαγή ασύγχρονων πλήκτρων

Num Lock για 5 δευτερόλεπτα

Εναλλαγή πλήκτρων εναλλαγής

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows

εικονίδιο Έναρξη
Πλήκτρο με το λογότυπο των + Esc

Λήξη της περιόδου λειτουργίας

Πλήκτρα συντόμευσης


Το πληκτρολόγιο του Surface Hub έχει ειδικά πλήκτρα, που ονομάζονται πλήκτρα συντόμευσης, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να κάνετε πολλά πράγματα πιο γρήγορα.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο συντόμευσης

Για να κάνετε το εξής

Χρήση του πλήκτρου πρόσβασης κλήσεων για άνοιγμα του παραθύρου κλήσεων του Skype για επιχειρήσεις στην πλαϊνή γραμμή
/
Χρήση του πλήκτρου πρόσβασης κλήσεων για κλείσιμο του παραθύρου κλήσεων του Skype για επιχειρήσεις στην πλαϊνή γραμμή

Άνοιγμα ή κλείσιμο του παραθύρου κλήσεων στην πλαϊνή γραμμή

Χρήση του πλήκτρου πρόσβασης επαφών για άνοιγμα ή κλείσιμο του παραθύρου επαφών του Skype για επιχειρήσεις στην πλαϊνή γραμμή

Άνοιγμα ή κλείσιμο του παραθύρου επαφών στην πλαϊνή γραμμή

Χρήση του πλήκτρου πρόσβασης μηνυμάτων για άνοιγμα ή κλείσιμο του παραθύρου μηνυμάτων του Skype για επιχειρήσεις στην πλαϊνή γραμμή

Άνοιγμα ή κλείσιμο του παραθύρου μηνυμάτων στην πλαϊνή γραμμή

Χρήση του πλήκτρου πρόσβασης περιεχομένου για άνοιγμα ή κλείσιμο του παραθύρου περιεχομένου του Skype για επιχειρήσεις στην πλαϊνή γραμμή

Άνοιγμα ή κλείσιμο του παραθύρου περιεχομένου στην πλαϊνή γραμμή

Χρήση του πλήκτρου πρόσβασης μικροφώνου για ενεργοποίηση του μικροφώνου κατά τη χρήση του Skype για επιχειρήσεις
/
Χρήση του πλήκτρου πρόσβασης μικροφώνου για απενεργοποίηση του μικροφώνου κατά τη χρήση του Skype για επιχειρήσεις

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του μικροφώνου

Χρήση του πλήκτρου πρόσβασης κάμερας για ενεργοποίηση της κάμερας κατά τη χρήση του Skype για επιχειρήσεις
/
Χρήση του πλήκτρου πρόσβασης κάμερας για απενεργοποίηση της κάμερας κατά τη χρήση του Skype για επιχειρήσεις

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των καμερών

Χρήση του αριστερού πλήκτρου πρόσβασης πλαϊνής γραμμής για μετακίνηση στην αριστερή πλαϊνή γραμμή
/
Χρήση του δεξιού πλήκτρου πρόσβασης πλαϊνής γραμμής για μετακίνηση στη δεξιά πλαϊνή γραμμή

Εναλλαγή πλαϊνών γραμμών

Χρήση του πλήκτρου πρόσβασης ημερολογίου για άνοιγμα ή κλείσιμο της ημερομηνίας και της ώρας

Άνοιγμα ή κλείσιμο ημερομηνίας και ώρας

Χρήση του πλήκτρου πρόσβασης οδοντωτού τροχού για άνοιγμα των γρήγορων ενεργειών

Άνοιγμα γρήγορων ενεργειών

Χρήση του πλήκτρου πρόσβασης έργου για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κοινής χρήσης οθόνης

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση κοινής χρήσης οθόνης

Χρήση του πλήκτρου πρόσβασης με το διπλό βέλος για αλλαγή του μεγέθους της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε

Μετάβαση στην πλήρη οθόνη ή έξοδος από αυτήν για την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε

Χρήση του πλήκτρου πρόσβασης δημιουργίας σχολίων για αποστολή στοιχείων από εφαρμογές στον πίνακα, ώστε να μπορείτε να σχεδιάσετε σε αυτά

Αποστολή στον πίνακα

Χρήση του πλήκτρου πρόσβασης προβολής εργασιών για μετάβαση στην προβολή εργασιών και εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών εφαρμογών

Μετάβαση στην προβολή εργασιών

Χρήση του πλήκτρου πρόσβασης

Λήξη της περιόδου λειτουργίας

Περισσότερες πληροφορίες για την προσβασιμότητα


Για να μεταβείτε στις επιλογές προσβασιμότητας, επιλέξτε το επάνω βέλος δίπλα στο εικονίδιο ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διευκόλυνση πρόσβασης.

Ο Αφηγητής διαβάζει ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη, συμπεριλαμβανομένων των περιεχομένων του ενεργού παραθύρου, των επιλογών μενού και του κειμένου που έχετε πληκτρολογήσει.

Ο μεγεθυντικός φακός μεγεθύνει διάφορα τμήματα της οθόνης, ώστε να είναι πιο ευδιάκριτα.

Οι Αντιθέσεις αυξάνουν τη χρωματική αντίθεση μερικών κειμένων και εικόνων στην οθόνη, ώστε να είναι πιο ευδιάκριτα και πιο εύκολα αναγνωρίσιμα.

Μπορείτε να αλλάξετε άλλες ρυθμίσεις προσβασιμότητας, μεταβαίνοντας στην εφαρμογή Ρυθμίσεις: Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο υποστήριξης της εταιρείας σας για βοήθεια σχετικά με αυτές τις αλλαγές.