Ανταλλαγή μηνυμάτων κατά τη διάρκεια κλήσης

Για να διαβάζετε και να στέλνετε μηνύματα σε άλλα άτομα στην κλήση διάσκεψης, επιλέξτε το κουμπί μηνυμάτων στο Skype για επιχειρήσεις.

Μηνύματα στο Skype για επιχειρήσεις σε Surface Hub

Αν λάβετε ένα μήνυμα ενώ βρίσκεστε σε σύσκεψη και το παράθυρο μηνυμάτων δεν είναι ορατό, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση στο Surface Hub, για να σας ειδοποιήσει ότι έχετε νέο μήνυμα. Επιλέξτε το κουμπί μηνυμάτων στην πλαϊνή γραμμή, για να δείτε το μήνυμα και να απαντήσετε.

Ειδοποίηση μηνυμάτων σε Surface Hub

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 17318 - Τελευταία αναθεώρηση: 13 Ιουν 2016 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)