Αποστολή μηνυμάτων κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Ισχύει για: Surface Hub

Για να διαβάσετε και να στείλετε μηνύματα σε άλλα άτομα στην κλήση διάσκεψης, επιλέξτε Μηνύματα στο κάτω μέρος του τμήματος παραθύρου του Skype.

Αν λάβετε ένα μήνυμα ενώ βρίσκεστε σε μια σύσκεψη και το παράθυρο μηνυμάτων δεν είναι ορατό, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση στο Surface Hub για να σας ενημερώσει ότι έχετε ένα νέο μήνυμα. Επιλέξτε το κουμπί Μηνύματα στην πλαϊνή γραμμή, για να δείτε το μήνυμα και να απαντήσετε.

Μηνύματα στο Skype για επιχειρήσεις σε ένα Surface Hub