Ειδοποιήσεις και γρήγορες ενέργειες

Ίσως παρατηρήσετε μηνύματα ειδοποιήσεων ενώ χρησιμοποιείτε το Surface Hub. Αν σας διέφυγε κάτι, μπορείτε να το βρείτε αργότερα στο κέντρο ενεργειών. Για να μεταβείτε στο κέντρο ενεργειών, επιλέξτε το εικονίδιο ειδοποιήσεων.

Παράθυρο ειδοποιήσεων

Μπορείτε να κάνετε αρκετά πράγματα με τις γρήγορες ενέργειες:

  • Μην ενοχλείτε: Απενεργοποιήστε προσωρινά τις ειδοποιήσεις, αποκλείστε άλλα άτομα από την προβολή και διακόψτε την απόκριση της Cortana στο "Hey Cortana".

  • Ένταση: Αυξήστε ή μειώστε την ένταση των ηχείων.

  • Επανεκκίνηση: Επανεκκινήστε το Surface Hub.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποίησης στο κέντρο ενεργειών

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 17320 - Τελευταία αναθεώρηση: 15 Ιουν 2016 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)