Ειδοποιήσεις και γρήγορες ενέργειες

Ισχύει για: Surface Hub

Μπορεί να λάβετε μηνύματα ειδοποιήσεων κατά τη χρήση ενός Surface Hub. Αν χάσετε κάποιο, μπορείτε να το βρείτε αργότερα στο κέντρο ενεργειών. Για να μεταβείτε στο κέντρο ενεργειών, επιλέξτε Ειδοποιήσεις στο κάτω μέρος της οθόνης.

Παράθυρο ειδοποιήσεων

Μπορείτε να κάνετε αρκετά πράγματα με τις γρήγορες ενέργειες:

  • Μην ενοχλείτε: Απενεργοποιήστε προσωρινά τις ειδοποιήσεις και αποκλείστε άλλα άτομα από την προβολή.

  • Ένταση: Αυξήστε ή μειώστε την ένταση των ηχείων.

  • Επανεκκίνηση: Επανεκκινήστε το Surface Hub.

  • Διευκόλυνση πρόσβασης: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον Αφηγητή, τον Μεγεθυντικό φακό και τις αντιθέσεις.