Σημαντικό

Ας υποθέσουμε ότι έχετε μια ολοήμερη σύσκεψη και ότι θέλετε να κάνετε διάλειμμα για φαγητό. Μπορείτε απλώς να αποχωρήσετε από την αίθουσα. Το Surface Hub θα επανέλθει στην οθόνη υποδοχής. Όταν επιστρέψετε, θα δείτε τη σύσκεψή σας στο Surface Hub. Για να ξεκινήστε πάλι, επιλέξτε Συνέχιση.

Αν στη σύσκεψή σας περιλαμβάνεται κλήση και θέλετε να κάνετε διάλειμμα, μπορείτε να διακόψετε την κλήση. Όταν συνεχίσετε τη σύσκεψή σας, απλώς επιλέξτε το κουμπί Επανάληψη συμμετοχής στο Skype για επιχειρήσεις, για να επανασυνδεθείτε στην κλήση.

Σημαντικό

  • Αν ανησυχείτε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή εργάζεστε σε κάτι εμπιστευτικό, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οποιοδήποτε άτομο μπορεί να συνεχίσει την περίοδο λειτουργίας σας από την οθόνη υποδοχής και να δει την εργασία σας ή να κάνει αποστολή ή αποθήκευση των αρχείων σας.

  • Αν συμμετάσχετε σε διαφορετική προγραμματισμένη σύσκεψη από την οθόνη υποδοχής αντί να επιλέξετε Συνέχιση, όλα τα αρχεία και οι άλλες πληροφορίες από αυτήν την περίοδο λειτουργίας θα εκκαθαριστούν από το Surface Hub.

Συνέχιση σύσκεψης ή περιόδου λειτουργίας από την οθόνη υποδοχής

Το Surface Hub ίσως τεθεί αυτόματα σε παύση, αν δεν το χρησιμοποιήσετε για κάποιο χρονικό διάστημα. Αν αυτό συμβεί κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας σας, επιλέξτε Συνέχιση από την οθόνη υποδοχής, για να συνεχίσετε την εργασία σας.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 17321 - Τελευταία αναθεώρηση: 15 Ιουν 2016 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια