Συνέχιση σύσκεψης ή περιόδου λειτουργίας

Ισχύει για: Surface Hub

Σημαντικό


Ας υποθέσουμε ότι έχετε μια ολοήμερη σύσκεψη και ότι θέλετε να κάνετε διάλειμμα για φαγητό. Μπορείτε απλώς να αποχωρήσετε από την αίθουσα. Το Surface Hub θα επιστρέψει στην οθόνη υποδοχής. Όταν επιστρέψετε, θα δείτε τη σύσκεψή σας στο Surface Hub. Για να ξεκινήσετε ξανά, επιλέξτε Συνέχιση τελευταίας περιόδου λειτουργίας.

Συνέχιση σύσκεψης ή περιόδου λειτουργίας από την οθόνη υποδοχής

Αν στη σύσκεψή σας περιλαμβάνεται κλήση και θέλετε να κάνετε διάλειμμα, μπορείτε να διακόψετε την κλήση. Όταν επαναφέρετε τη σύσκεψή σας, απλώς επιλέξτε το κουμπί Επανάληψη συμμετοχής στη σύσκεψη στο Skype για επιχειρήσεις για να επανασυνδεθείτε στην κλήση.

Σημαντικό

  • Αν ανησυχείτε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή εργάζεστε σε κάτι εμπιστευτικό, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οποιοδήποτε άτομο μπορεί να συνεχίσει την περίοδο λειτουργίας σας από την οθόνη υποδοχής και να δει την εργασία σας ή να κάνει αποστολή ή αποθήκευση των αρχείων σας.

  • Εάν συμμετάσχετε σε μια διαφορετική προγραμματισμένη σύσκεψη από την οθόνη υποδοχής αντί να επιλέξετε Συνέχιση τελευταίας περιόδου λειτουργίας, όλα τα αρχεία και οι άλλες πληροφορίες από αυτήν την περίοδο λειτουργίας θα καταργηθούν εντελώς από το Surface Hub.

Το Surface Hub ενδέχεται να τεθεί σε παύση αυτόματα, αν δεν το χρησιμοποιήσετε για κάποιο χρονικό διάστημα. Αν συμβεί κάτι τέτοιο κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας, επιλέξτε Συνέχιση τελευταίας περιόδου λειτουργίας από την οθόνη υποδοχής, για να συνεχίσετε την εργασία σας.