Αν δεν είναι ήδη ανοιχτός, μεταβείτε στην Έναρξη (επιλέξτε "Έναρξη"

Start icon
στο κάτω μέρος της οθόνης αφής του Surface Hub) και επιλέξτε Πίνακας.

Το  κουμπί Πίνακα στην οθόνη Έναρξης

Έπειτα, επιλέξτε μια πένα από το σταθμό τοποθέτησης και αρχίστε να γράφετε!

Πένα που απομακρύνεται από το σταθμό τοποθέτησης

Όταν τελειώσετε την περίοδο λειτουργίας, μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε τις πένες ξανά στους σταθμούς τοποθέτησης, ώστε να φορτιστούν για το επόμενο άτομο.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 17322 - Τελευταία αναθεώρηση: 15 Ιουν 2016 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια