Παρουσίαση (ή διακοπή παρουσίασης) της οθόνης του Surface Hub κατά τη διάρκεια κλήσης

Όταν συμμετέχετε σε μια κλήση, είτε ήταν ήδη προγραμματισμένη είτε προσθέσατε μια κλήση αργότερα, τα μικρόφωνα και κάμερες θα ενεργοποιούνται, ώστε τα άτομα στην κλήση να ακούν και να βλέπουν τα άτομα στην αίθουσα. Αν θέλετε επίσης να κάνετε κοινή χρήση του περιεχομένου που παρουσιάζετε στην οθόνη αφής του Surface Hub, επιλέξτε Έναρξη παρουσίασης.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί “Έναρξη παρουσίασης”, για να κάνετε κοινή χρήση της οθόνης του Surface Hub με τα άτομα στην κλήση

Για να διακόψετε την κοινή χρήση περιεχομένου με τα άτομα στην κλήση χωρίς να κλείσετε τη γραμμή, επιλέξτε Διακοπή παρουσίασης. Η κλήση θα συνεχιστεί, αλλά τα άτομα στην κλήση δεν θα μπορούν να δουν τα περιεχόμενα των οποίων γίνεται κοινή χρήση στην οθόνη αφής του Surface Hub.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί “Διακοπή παρουσίασης”, για να διακόψετε την κοινή χρήση της οθόνης του Surface Hub με τα άτομα στην κλήση

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 17323 - Τελευταία αναθεώρηση: 15 Ιουν 2016 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια