Παρουσίαση της οθόνης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Ισχύει για: Surface Hub

Όταν συμμετέχετε σε μια κλήση, είτε ήταν ήδη προγραμματισμένη είτε προσθέσατε μια κλήση αργότερα, τα μικρόφωνα και κάμερες θα ενεργοποιούνται, ώστε τα άτομα στην κλήση να ακούν και να βλέπουν τα άτομα στην αίθουσα. Αν θέλετε να κάνετε κοινή χρήση του περιεχομένου που εμφανίζεται στην οθόνη αφής του Surface Hub, επιλέξτε Παρουσίαση οθόνης.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί έναρξης παρουσίασης, για να κάνετε κοινή χρήση της οθόνης του Surface Hub με τα άτομα στην κλήση.

Για να διακόψετε την κοινή χρήση περιεχομένου με τα άτομα στην κλήση χωρίς να κλείσετε τη γραμμή, επιλέξτε Διακοπή παρουσίασης. Η κλήση θα συνεχιστεί, αλλά τα άτομα στην κλήση δεν θα μπορούν να βλέπουν το περιεχόμενο κοινής χρήσης στην οθόνη αφής του Surface Hub.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί διακοπής παρουσίασης, για να διακόψετε την κοινή χρήση της οθόνης του Surface Hub με τα άτομα στην κλήση.