Αποστολή αρχείων πίνακα

Ισχύει για: Surface Hub

Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση του πίνακα, φροντίστε να στείλετε το αρχείο πίνακα στον εαυτό σας (και στα άλλα άτομα που συμμετέχουν στην περίοδο λειτουργίας, αν θέλετε) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να το έχετε αργότερα.

Επιλέξτε το κουμπί Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο κάτω μέρος του πίνακα.

Εικόνα του κουμπιού ''Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο'' στον πίνακα

Στο παράθυρο κοινής χρήσης, επιλέξτε Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Το παράθυρο κοινής χρήσης με επιλογές για την κοινή χρήση του πίνακα

Τα αρχεία σας θα επισυναφθούν αυτόματα στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διοργανωτή της σύσκεψης θα εμφανίζεται στο πεδίο Προς:. Προσθέστε οποιοδήποτε άλλο άτομο θέλετε και επιλέξτε Αποστολή.