Αποθήκευση ή αποστολή αρχείων πίνακα

Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση του πίνακα, φροντίστε να στείλετε το αρχείο πίνακα στον εαυτό σας (και στα άλλα άτομα που συμμετέχουν στην περίοδο λειτουργίας, αν θέλετε) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να το έχετε αργότερα.

Επιλέξτε το κουμπί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο κάτω μέρος του πίνακα.

Εικόνα του κουμπιού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον πίνακα

Στο παράθυρο “Κοινή χρήση”, επιλέξτε Αλληλογραφία Surface Hub.

Το παράθυρο “Κοινή χρήση” με επιλογές για την κοινή χρήση του πίνακα

Τα αρχεία σας θα επισυνάπτονται αυτόματα στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διοργανωτή της σύσκεψης θα είναι στο πεδίο Προς:. Προσθέστε οποιοδήποτε άλλο άτομο θέλετε και επιλέξτε Αποστολή.

Σύνθεση μηνύματος Αλληλογραφίας Surface Hub

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 17324 - Τελευταία αναθεώρηση: 15 Ιουν 2016 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)