Κοινή χρήση περιεχομένου από μια μονάδα USB

Ισχύει για: Surface Hub

Αν έχετε αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε μια μονάδα USB, συνδέστε τη μονάδα στη θύρα USB στο Surface Hub. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα ειδοποίησης. Επιλέξτε το, για να ανοίξετε την Εξερεύνηση αρχείων. Κατόπιν, επιλέξτε το αρχείο στο οποίο θέλετε να εργαστείτε.

Η Εξερεύνηση αρχείων που δείχνει αρχεία σε μια μονάδα USB

Αν έχετε χάσει την ειδοποίηση, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη

εικονίδιο Έναρξη
στο κάτω μέρος την οθόνη αφής. Στη συνέχεια, μεταβείτε στην περιοχή Όλες οι εφαρμογές και επιλέξτε Εξερεύνηση αρχείων.

Όλες οι εφαρμογές στο μενού Έναρξης

Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να κάνετε κοινή χρήση της οθόνης με άλλα άτομα σε μια κλήση Skype, Παρουσίαση της οθόνης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.