Κοινή χρήση περιεχομένου που είναι αποθηκευμένο σε USB memory stick

Αν έχετε αποθηκευμένα αρχεία σε USB stick, συνδέστε το στη θύρα USB στην οθόνη αφής του Surface Hub. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα ειδοποίησης. Επιλέξτε το, για να ανοίξετε την Εξερεύνηση αρχείων. Κατόπιν, επιλέξτε το αρχείο στο οποίο θέλετε να εργαστείτε.

Αρχεία από USB memory stick στην Εξερεύνηση αρχείων

Αν δεν δείτε την ειδοποίηση, επιλέξτε “Έναρξη”

Start icon
στο κάτω μέρος της οθόνης αφής.

Το κουμπί

Στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή Όλες οι εφαρμογές και επιλέξτε την Εξερεύνηση αρχείων.

Όλες οι εφαρμογές στο μενού Έναρξης

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κοινής χρήσης της οθόνης με επαφές ενώ βρίσκεστε σε κλήση Skype, ανατρέξτε στο θέμα Παρουσίαση (ή διακοπή παρουσίασης) της οθόνης του κατά τη διάρκεια κλήσης.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 17328 - Τελευταία αναθεώρηση: 15 Ιουν 2016 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια