Μετάβαση στο περιεχόμενο της σύσκεψης

Ισχύει για: Surface Hub

Ενώ βρίσκεστε σε μια κλήση Skype σε ένα Surface Hub, μπορείτε να μεταβείτε στο περιεχόμενο της σύσκεψης από το παράθυρο Περιεχόμενο . Μερικά από τα πράγματα που μπορεί να βρείτε εκεί είναι τα εξής:

  • Την πρόσκληση σε μια προγραμματισμένη σύσκεψη (συμπεριλαμβανομένου του βασικού κειμένου), συνδέσεις προς περιεχόμενο και μια σύνδεση για να συμμετάσχετε στη σύσκεψη Skype για επιχειρήσεις (αν η αρχική πρόσκληση περιλάμβανε μία).

  • Μια λίστα με τα άτομα στη σύσκεψη που κάνουν κοινή χρήση της οθόνης τους (για να μετακινήσετε την οθόνη ενός ατόμου στο προσκήνιο όταν συμμετέχει στην κλήση, αλλά δεν βρίσκεται στην αίθουσα συσκέψεων, επιλέξτε το όνομά του από τη λίστα).

  • Αρχεία PowerPoint που παρουσιάζονται τη δεδομένη στιγμή στη σύσκεψη Skype για επιχειρήσεις (επιλέξτε ένα αρχείο, για να μετακινήσετε την παρουσίαση στο προσκήνιο).

Το παράθυρο περιεχομένου στο Skype for Business

Μπορεί να σας ζητηθεί ένα PIN, για να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο της σύσκεψης. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε Χρειάζεστε PIN περιεχομένου; Επιλέξτε το άτομο στο οποίο θέλετε να στείλετε το PIN και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποστολή.

Κατόπιν, το άτομο αυτό μπορεί να πληκτρολογήσει το PIN και να επιλέξει το OK, για να αποκτήσει πρόσβαση στο περιεχόμενο της σύσκεψης.