Ήχος και βίντεο

Για να κάνετε σίγαση του μικροφώνου, επιλέξτε το κουμπί μικροφώνου.

Κουμπί μικροφώνου

Για να καταργήσετε τη σίγαση, επιλέξτε το ξανά.

Όταν ξεκινάτε μια κλήση, ενεργοποιείται από προεπιλογή μια ροή βίντεο της αίθουσας. Το Surface Hub θα κάνει αυτόματα εναλλαγή ανάμεσα στις κάμερες, για να εξασφαλίσει στους συμμετέχοντες την καλύτερη εικόνα της αίθουσας. Για να κάνετε εναλλαγή ανάμεσα στις κάμερες με μη αυτόματο τρόπο ή να διακόψετε την κοινή χρήση του βίντεο, επιλέξτε το κουμπί της βιντεοκάμερας.

Κουμπί “Βίντεο”

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 17330 - Τελευταία αναθεώρηση: 15 Ιουν 2016 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια