Άνοιγμα εφαρμογών από την Έναρξη

Ισχύει για: Surface Hub

Από το μενού "Έναρξη", μπορείτε να ανοίγετε εφαρμογές, όπως το Skype για επιχειρήσεις (αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια κλήση), τον πίνακα του OneNote (για συνεργασία) και την εφαρμογή Σύνδεση (για προβολή της οθόνης σας).

Επιλέξτε Έναρξη

εικονίδιο Έναρξη
, επιλέξτε Όλες οι εφαρμογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη λίστα.

Το μενού Έναρξη

Αν θέλετε να προσθέσετε μια εφαρμογή στο Surface Hub, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο υποστήριξης της εταιρείας σας ή το άτομο στο χώρο εργασίας σας που διαχειρίζεται το Surface Hub.