Μετάβαση σε νέα σύσκεψη ή περίοδο λειτουργίας

Αν χρησιμοποιείτε Surface Hub για μια σύσκεψη και έχετε μια άλλη σύσκεψη αμέσως μετά στο ίδιο Surface Hub, υπάρχουν δύο τρόποι για να ξεκινήσετε την επόμενη σύσκεψη.

Από το παράθυρο κλήσης

Επιλέξτε το κουμπί κλήσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δείτε τις προγραμματισμένες συσκέψεις. Επιλέξτε τη σύσκεψή σας για να συμμετάσχετε σε αυτή. Αν η σύσκεψη δεν είχε προγραμματιστεί αρχικά ως σύσκεψη Skype για επιχειρήσεις, θα έχετε την επιλογή να ζητήσετε από το διοργανωτή της σύσκεψης να τη μετατρέψει σε ηλεκτρονική σύσκεψη. Εναλλακτικά, απλώς συνεχίστε να χρησιμοποιείτε το Surface Hub.

Το παράθυρο κλήσεων εμφανίζει την επόμενη προγραμματισμένη σύσκεψη

Από την οθόνη υποδοχής

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει ό, τι θέλετε να κρατήσετε και επιλέξτε Τέλος. Θα γίνει εκκαθάριση του Surface Hub. Όταν ολοκληρωθεί, θα δείτε την οθόνη υποδοχής. Επιλέξτε την επόμενη σύσκεψη, για να συμμετάσχετε σε αυτή.

Το κουμπί “Τελείωσα”

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 17333 - Τελευταία αναθεώρηση: 18 Δεκ 2016 - Αναθεώρηση: 7

Σχόλια