Μετάβαση σε νέα σύσκεψη ή περίοδο λειτουργίας

Ισχύει για: Surface Hub

Χρησιμοποιήστε έναν από τους δύο τρόπους, για να μεταβείτε από μια σύσκεψη στην επόμενη σε ένα Surface Hub.

Από το παράθυρο κλήσης

Επιλέξτε το κουμπί Κλήση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δείτε τις προγραμματισμένες συσκέψεις. Επιλέξτε τη σύσκεψή σας, για να συμμετάσχετε σε αυτή. Αν η σύσκεψη δεν είχε προγραμματιστεί αρχικά ως σύσκεψη Skype για επιχειρήσεις, θα έχετε την επιλογή να ζητήσετε από το διοργανωτή της σύσκεψης να τη μετατρέψει σε ηλεκτρονική σύσκεψη. Εναλλακτικά, απλώς συνεχίστε να χρησιμοποιείτε το Surface Hub.

Το παράθυρο Κλήσης εμφανίζει την επόμενη προγραμματισμένη σύσκεψη

Από την Οθόνη υποδοχής

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει ό,τι θέλετε να διατηρήσετε και επιλέξτε Λήξη περιόδου λειτουργίας. Τα αρχεία της περιόδου λειτουργίας θα καταργηθούν και θα εμφανιστεί μια νέα οθόνη υποδοχής. Επιλέξτε την επόμενη σύσκεψη, για να συμμετάσχετε σε αυτή.

Το κουμπί Λήξη περιόδου λειτουργίας