Χρήση εφαρμογών

Ισχύει για: Surface Hub

Ακολουθούν μερικές συμβουλές σχετικά με το πώς να χρησιμοποιείτε εφαρμογές στο Surface Hub:

Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών εφαρμογών


Αν έχετε περισσότερες από μία εφαρμογές ανοιχτές, κάντε γρήγορα εναλλαγή μεταξύ τους με το κουμπί προβολής εργασιών. Βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης αφής.

Κουμπί προβολής εργασιών

Όταν βρίσκεστε σε προβολή εργασιών, απλώς επιλέξτε την εφαρμογή στην οποία θέλετε να μεταβείτε. Οι άλλες εφαρμογές θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτές και μπορείτε να μεταβείτε ξανά σε αυτές με τον ίδιο τρόπο. Εναλλακτικά, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε περισσότερες από μία εφαρμογές στην οθόνη ταυτόχρονα, σύρετε την πρώτη εφαρμογή που θέλετε στη μία πλευρά της οθόνης αφής και θα κουμπώσει στη θέση της. Στη συνέχεια, σύρετε την άλλη εφαρμογή στην άλλη πλευρά.

Χρήση εφαρμογών σε πλήρη οθόνη


Για να προβάλετε μια εφαρμογή σε πλήρη οθόνη, επιλέξτε το κουμπί με το διπλό βέλος στη γραμμή τίτλου της εφαρμογής.

Το κουμπί με το διπλό βέλος στη γραμμή εργαλείων μιας εφαρμογής.

Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της εφαρμογής σε πλήρη οθόνη, σαρώστε από το κάτω μέρος της οθόνης αφής προς τα επάνω ή από το επάνω μέρος της οθόνης αφής προς τα κάτω και επιλέξτε Έξοδος από την πλήρη οθόνη.

Το κουμπί “Έξοδος από την πλήρη οθόνη”

Χρήση εφαρμογών σε παράθεση


Οι εφαρμογές ανοίγουν σε παράθεση από προεπιλογή, ώστε να μπορείτε να επωφεληθείτε από τη μεγάλη οθόνη αφής και να εργάζεστε σε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα. Για να αλλάξετε το μέγεθος των εφαρμογών όταν βρίσκονται σε παράθεση, σύρετε τη γραμμή ανάμεσα στις εφαρμογές, ώστε να αλλάξετε το πλάτος τους.

Αλλαγή μεγέθους των εφαρμογών που βρίσκονται σε παράθεση