Προβολή με καλώδια

Ισχύει για: Surface Hub

Διάγραμμα σύνδεσης με καλώδια

Αν ο φορητός υπολογιστής, το tablet ή το τηλέφωνό σας δεν υποστηρίζουν Miracast, συνδέστε ένα καλώδιο βίντεο (HDMI, DisplayPort ή VGA) στη συσκευή σας, για να προβάλετε την οθόνη σας. Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο VGA και θέλετε να κάνετε κοινή χρήση ήχου, συνδέστε επίσης το καλώδιο ήχου στη συσκευή σας.

Για να διακόψετε την προβολή, απλώς αποσυνδέστε τα καλώδια από τη συσκευή σας.

Αν έχετε φορητό υπολογιστή, tablet ή τηλέφωνο που έχετε ήδη συνδέσει με το Surface Hub, θα δείτε μια μικρή μικρογραφία του στην εφαρμογή Σύνδεση. Για προβολή, επιλέξτε τη μικρογραφία.

Η εφαρμογή Σύνδεση δείχνει έναν υπολογιστή που είναι ήδη συνδεδεμένος με το Surface Hub

Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να κάνετε κοινή χρήση της οθόνης με άλλα άτομα σε μια κλήση Skype, Παρουσίαση της οθόνης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.