Δημιουργία και διαμόρφωση διαμερίσματος σκληρού δίσκου

Ισχύει για: Windows 7

Για να δημιουργήσετε ένα διαμέρισμα ή έναν τόμο (οι δύο όροι χρησιμοποιούνται συχνά εναλλάξ) σε έναν σκληρό δίσκο, πρέπει να έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής και να υπάρχει χώρος που δεν έχει εκχωρηθεί ή ελεύθερος χώρος σε ένα εκτεταμένο διαμέρισμα στον σκληρό δίσκο.

Αν δεν υπάρχει χώρος στο δίσκο που δεν έχει εκχωρηθεί, μπορείτε να τον δημιουργήσετε, μικραίνοντας ή διαγράφοντας ένα υπάρχον διαμέρισμα ή χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα δημιουργίας διαμερισμάτων τρίτου κατασκευαστή.