Επιδιόρθωση προβλημάτων εκτυπωτή στα Windows 7 και τα Windows 8.1

Ισχύει για: Windows 7Windows 8.1

Σύνδεση του εκτυπωτή σας

Αν χρησιμοποιείτε Windows 10, ανατρέξτε στο θέμα Επιδιόρθωση προβλημάτων εκτυπωτή στα Windows 10.  

 
Όταν συνδέετε έναν εκτυπωτή στον υπολογιστή σας ή προσθέτετε έναν νέο εκτυπωτή στο οικιακό σας δίκτυο, μπορείτε συνήθως να αρχίσετε να εκτυπώνετε αμέσως. Τα Windows υποστηρίζουν τους περισσότερους εκτυπωτές και το πιθανότερο είναι ότι δεν θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε ειδικό λογισμικό εκτυπωτή. Αν χρησιμοποιείτε τα Windows 8.1 ή τα Windows RT 8.1, μπορείτε να βρείτε επιπλέον προγράμματα οδήγησης και υποστήριξη μέσω του Windows Update.
 

Εγκατάσταση εκτυπωτή

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το μόνο που έχετε να κάνετε για να εγκαταστήσετε έναν εκτυπωτή είναι να τον συνδέσετε στον υπολογιστή σας. Απλώς συνδέστε το καλώδιο USB του εκτυπωτή σε μια διαθέσιμη θύρα USB του υπολογιστή σας και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
 
Για ασύρματους εκτυπωτές με Windows 8.1:
 
 1. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο, πατήστε Ρυθμίσεις και έπειτα Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή. (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε τον προς τα επάνω, κάντε κλικ στην επιλογή "Ρυθμίσεις" και έπειτα επιλέξτε "Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή".)
 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Υπολογιστής και συσκευές και έπειτα επιλέξτε Συσκευές. Αν ο εκτυπωτής σας έχει εγκατασταθεί, θα πρέπει να εμφανίζεται στην περιοχή Εκτυπωτές.
 3. Αν ο εκτυπωτής δεν εμφανίζεται στη λίστα, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη συσκευής και έπειτα επιλέξτε τον εκτυπωτή που θέλετε να εγκαταστήσετε.

 

Εγκατάσταση (προσθήκη) τοπικού εκτυπωτή

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξης  και έπειτα επιλέξτε Συσκευές και εκτυπωτές από το μενού Έναρξης.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη εκτυπωτή.
 3. Στον "Οδηγό προσθήκης εκτυπωτή", κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη τοπικού εκτυπωτή.
 4. Στη σελίδα Επιλογή μιας θύρας εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι το κουμπί Χρήση μιας υπάρχουσας θύρας και η προτεινόμενη θύρα εκτυπωτή είναι επιλεγμένα και έπειτα επιλέξτε Επόμενο.
 5. Στη σελίδα Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, επιλέξτε τον κατασκευαστή και το μοντέλο του εκτυπωτή και έπειτα επιλέξτε Επόμενο.
  • Αν ο εκτυπωτής σας δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Windows Update και περιμένετε όσο τα Windows ελέγχουν για πρόσθετα προγράμματα οδήγησης.
  • Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης και έχετε το CD εγκατάστασης, κάντε κλικ στην επιλογή Από δίσκο και έπειτα μεταβείτε στο φάκελο όπου βρίσκεται το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. (Για περισσότερη βοήθεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή.)
 6. Ολοκληρώστε τα επιπλέον βήματα στον οδηγό και έπειτα επιλέξτε Τέλος.
 

Εγκατάσταση εκτυπωτή δικτύου, ασύρματου εκτυπωτή ή εκτυπωτή Bluetooth

Αν προσπαθείτε να προσθέσετε έναν εκτυπωτή δικτύου στο γραφείο, συνήθως χρειάζεστε το όνομα του εκτυπωτή. Αν δεν μπορείτε να το βρείτε, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου.
 
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη  και έπειτα επιλέξτε Συσκευές και εκτυπωτές από το μενού "Έναρξη".
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη εκτυπωτή.
 3. Στον "Οδηγό προσθήκης εκτυπωτή", κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη εκτυπωτή δικτύου, ασύρματου ή Bluetooth.
 4. Στη λίστα με τους διαθέσιμους εκτυπωτές, επιλέξτε τον εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και έπειτα επιλέξτε Επόμενο. (Αν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, μόνο οι εκτυπωτές που αναφέρονται στο Active Directory για τον τομέα σας θα εμφανίζονται στη λίστα.)
 5. Αν σας ζητηθεί, εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή στον υπολογιστή σας κάνοντας κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης
  Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή
   Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή επιβεβαιώστε την ενέργεια.
 6. Ολοκληρώστε τα επιπλέον βήματα στον οδηγό και έπειτα επιλέξτε Τέλος.
 
 
 

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτυπωτή

Ξεκινήστε ελέγχοντας το υλικό σας

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα ρεύματος και ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι ενεργοποιημένος. Αν εκτυπώνετε σε έναν κοινόχρηστο εκτυπωτή ή εκτυπωτή δικτύου, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένοι όλοι οι απαραίτητοι υπολογιστές και δρομολογητές. Αν ο εκτυπωτής σας ή άλλος εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος σε μια συσκευή προστασίας από υπέρταση ή σε μια εφεδρική παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι και αυτό το υλικό είναι συνδεδεμένο και ενεργοποιημένο.
 
Αν χρησιμοποιείτε έναν ενσύρματο εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του εκτυπωτή είναι σωστά συνδεδεμένο από τον εκτυπωτή στον υπολογιστή σας.
 
Για ασύρματους εκτυπωτές, ελέγξτε την ασύρματη σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή ασύρματης λειτουργίας του εκτυπωτή είναι ενεργοποιημένη και διαθέσιμη. Πολλοί εκτυπωτές που διαθέτουν ασύρματη λειτουργία, έχουν ένα κουμπί με ένα μπλε εικονίδιο ασύρματης σύνδεσης.
 
Στη συνέχεια, εκτελέστε τη δοκιμή ασύρματης συνδεσιμότητας του εκτυπωτή. Διαβάστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τον εκτυπωτή ή ανατρέξτε στην τοποθεσία web του κατασκευαστή του εκτυπωτή σας για οδηγίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία.
 

 

Χρήση προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων

Τα προγράμματα αντιμετώπισης προβλημάτων είναι αυτοματοποιημένα εργαλεία που μπορούν να εντοπίσουν και να διορθώσουν αυτόματα ορισμένα προβλήματα στον υπολογιστή σας. Το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων εκτύπωσης μπορεί να επιδιορθώσει προβλήματα που σχετίζονται με την εγκατάσταση και τη σύνδεση σε εκτυπωτή.

 

 

Ενημέρωση προγραμμάτων οδήγησης

Οι περισσότεροι εκτυπωτές απαιτούν λογισμικό προγράμματος οδήγησης για τη σωστή λειτουργία τους. Αν κάνατε πρόσφατα αναβάθμιση από μια έκδοση των Windows σε κάποια άλλη, ίσως το τρέχον πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή να προορίζεται για την προηγούμενη έκδοση των Windows. Αν είχατε πρόσφατα διακοπές ρεύματος, ιούς ή άλλα προβλήματα με τον υπολογιστή σας, είναι πιθανό να έχουν υποστεί βλάβη τα προγράμματα οδήγησης. Η λήψη και εγκατάσταση του πιο πρόσφατου προγράμματος οδήγησης για τον εκτυπωτή σας μπορεί να επιδιορθώσει αυτούς τους τύπους προβλημάτων.
 
Τρεις τρόποι εύρεσης και εγκατάστασης ενός προγράμματος οδήγησης:
 • Χρησιμοποιήστε το Windows Update. Το Windows Update ενδέχεται να προσφέρει μια ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας.
 • Εγκαταστήστε λογισμικό από τον κατασκευαστή του εκτυπωτή. Αν ο εκτυπωτής συνοδευόταν από δίσκο, αυτός ο δίσκος ενδέχεται να περιέχει λογισμικό για την εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης για τον εκτυπωτή.
 • Κάντε μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για ένα πρόγραμμα οδήγησης στην τοποθεσία web του κατασκευαστή. Δοκιμάστε το, αν το Windows Update δεν μπορεί να ένα βρει πρόγραμμα οδήγησης για τον εκτυπωτή σας και ο εκτυπωτής δεν συνοδεύεται από λογισμικό που εγκαθιστά ένα πρόγραμμα οδήγησης.

Για τα Windows 8.1 

Για να εκτυπώσετε ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας τον Internet Explorer, κάντε κλικ στο κουμπί Εργαλεία, επιλέξτε Εκτύπωση και επιλέξτε ξανά Εκτύπωση. Για να δείτε πώς θα φαίνεται η εκτυπωμένη σελίδα, επιλέξτε "Προεπισκόπηση εκτύπωσης". Εναλλακτικά, εκτυπώστε σελίδες χρησιμοποιώντας το συνδυασμό πλήκτρων Crtl + P.
 
Για να εκτυπώσετε μόνο μία εικόνα από μια σελίδα και όχι ολόκληρη τη σελίδα, κάντε δεξί κλικ στην εικόνα και επιλέξτε Εκτύπωση. Στο παράθυρο διαλόγου "Εκτύπωση", επιλέξτε ξανά Εκτύπωση.
 

Για τα Windows 7 

Για να εκτυπώσετε ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας τον Internet Explorer, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Crtl + P και επιλέξτε από ποιο εγκατεστημένο εκτυπωτή σας θα κάνετε εκτύπωση.