Δημιουργία μιας μονάδας αποκατάστασης USB

Ισχύει για: Windows 8.1

Αν παρουσιαστούν προβλήματα με τον υπολογιστή σας που εκτελεί τα Windows, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα αποκατάστασης USB για να αντιμετωπίσετε και να διορθώσετε αυτά τα προβλήματα, ακόμα και αν δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του υπολογιστή σας.

Ο υπολογιστής σας ενδέχεται να συνοδεύεται από ένα είδωλο αποκατάστασης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανανέωση ή την επαναφορά του υπολογιστή σας. Το είδωλο αποκατάστασης αποθηκεύεται σε ένα αποκλειστικό διαμέρισμα αποκατάστασης στον υπολογιστή σας και το μέγεθός του συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 3 και 6 GB. Για να εξοικονομήσετε χώρο στον υπολογιστή σας, μπορείτε να διαγράψετε το είδωλο αποκατάστασης από τον υπολογιστή σας και να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα δίσκου αποκατάστασης. Τα Windows 8.1  περιλαμβάνουν ένα ενσωματωμένο εργαλείο για τη δημιουργία μιας μονάδας αποκατάστασης USB. Τα Windows θα σας ενημερώσουν για το μέγεθος του διαμερίσματος αποκατάστασης και θα χρειαστείτε μια μονάδα flash USB που να έχει τουλάχιστον αυτό το μέγεθος.

Δημιουργία μονάδας αποκατάστασης USB

 1. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο και έπειτα πατήστε Αναζήτηση. (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε τον προς τα επάνω και έπειτα επιλέξτε Αναζήτηση.)
 2. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε μονάδα αποκατάστασης και έπειτα επιλέξτε Δημιουργία μονάδας δίσκου αποκατάστασης.
 3. Μόλις ανοίξει το εργαλείο μονάδας δίσκου αποκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου Να γίνει αντιγραφή του διαμερίσματος αποκατάστασης από τον υπολογιστή στη μονάδα δίσκου αποκατάστασης και έπειτα επιλέξτε Επόμενο.
 4. Τοποθετήστε μια μονάδα USB στον υπολογιστή σας με μέγεθος τουλάχιστον αυτό που υποδεικνύεται στην οθόνη.
 5. Επιλέξτε τη μονάδα USB που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως μονάδα αποκατάστασης και έπειτα επιλέξτε Επόμενο.
 6. Επιλέξτε Δημιουργία. Το είδωλο αποκατάστασης και τα απαραίτητα εργαλεία αποκατάστασης θα αντιγραφούν στη μονάδα flash USB. Η διαδικασία αυτή ενδέχεται να διαρκέσει πολύ ώρα, ανάλογα με τον υπολογιστή σας και το μέγεθος του ειδώλου αποκατάστασης.
 7. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, κάντε κάτι από τα εξής:
   • Αν θέλετε να διατηρήσετε το διαμέρισμα αποκατάστασης στον υπολογιστή σας, επιλέξτε Τέλος.
   • Αν θέλετε να καταργήσετε το διαμέρισμα αποκατάστασης από τον υπολογιστή σας και να ελευθερώσετε χώρο στο δίσκο, επιλέξτε Διαγραφή του διαμερίσματος αποκατάστασης. Στη συνέχεια, επιλέξτε Διαγραφή. Με αυτόν τον τρόπο, ο χώρος που είχε δεσμευτεί για την αποθήκευση του ειδώλου αποκατάστασης θα είναι πλέον διαθέσιμος. Όταν ολοκληρωθεί η κατάργηση, επιλέξτε Τέλος.
 8. Αφαιρέστε τη μονάδα flash USB. Αυτή είναι τώρα η μονάδα αποκατάστασης των Windows 8.1  και θα την χρειαστείτε όταν πρέπει να ανανεώσετε ή να επαναφέρετε τον υπολογιστή σας. Φυλάξτε την σε ασφαλές μέρος και μην την χρησιμοποιήσετε για την αποθήκευση άλλων αρχείων ή δεδομένων.