Σφάλματα πιστοποιητικού: Συνήθεις ερωτήσεις

Ισχύει για: Internet ExplorerWindows 10Windows 8.1 Περισσότερα

Περιστασιακά, θα λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος που θα σας ενημερώνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το πιστοποιητικό ασφαλείας μιας τοποθεσίας web. Το πιστοποιητικό μιας τοποθεσίας επιτρέπει στον Internet Explorer να δημιουργήσει μια ασφαλή σύνδεση με την τοποθεσία. Τα σφάλματα πιστοποιητικού παρουσιάζονται όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε σχέση με ένα πιστοποιητικό ή τη χρήση του πιστοποιητικού από ένα διακομιστή web. Ο Internet Explorer μπορεί να συμβάλει στη διαφύλαξη των πληροφοριών σας με μεγαλύτερη ασφάλεια, προειδοποιώντας σας για σφάλματα στα πιστοποιητικά.