Σφάλματα πιστοποιητικού: Συνήθεις ερωτήσεις

Περιστασιακά, θα λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος που θα σας ενημερώνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το πιστοποιητικό ασφαλείας μιας τοποθεσίας web. Το πιστοποιητικό μιας τοποθεσίας επιτρέπει στον Internet Explorer να δημιουργήσει μια ασφαλή σύνδεση με την τοποθεσία. Τα σφάλματα πιστοποιητικού παρουσιάζονται όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε σχέση με ένα πιστοποιητικό ή τη χρήση του πιστοποιητικού από ένα διακομιστή web. Ο Internet Explorer μπορεί να συμβάλει στη διαφύλαξη των πληροφοριών σας με μεγαλύτερη ασφάλεια, προειδοποιώντας σας για σφάλματα στα πιστοποιητικά.

 
Τι σημαίνουν τα σφάλματα πιστοποιητικού;
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου είναι ασφαλές να παραβλέπεται ένα σφάλμα πιστοποιητικού;
Μπορώ να μεταβώ σε μια τοποθεσία, ακόμα και αν εμφανιστεί σφάλμα πιστοποιητικού;
Μπορώ να απενεργοποιήσω τα σφάλματα πιστοποιητικού;


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 17430 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια