Εγκατάσταση Java στον Internet Explorer

Ισχύει για: Internet ExplorerWindows 10Windows 8.1 Περισσότερα

  1. Ανοίξτε το εικονίδιο του Internet Explorer και μεταβείτε στην τοποθεσία Java.com.
  2. Επιλέξτε το κουμπί Δωρεάν λήψη Java και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποδοχή και έναρξη δωρεάν λήψης. Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή επιβεβαιώστε την ενέργεια.
  3. Στη γραμμή ειδοποιήσεων, επιλέξτε Εκτέλεση. Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή επιβεβαιώστε την ενέργεια.
  4. Επιλέξτε Εγκατάσταση > Κλείσιμο.
  5. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εγκατάσταση ή τη χρήση της Java, αναζητήστε απαντήσεις στο Κέντρο βοήθειας για Java.