Μη ενημερωμένα στοιχεία ελέγχου ActiveX

Ισχύει για: Internet ExplorerWindows 10Windows 8.1

Στοιχεία ελέγχου ActiveX

Τα στοιχεία ελέγχου ActiveX είναι μικρές εφαρμογές που επιτρέπουν σε τοποθεσίες web να παρέχουν περιεχόμενο, όπως βίντεο και παιχνίδια. Σας δίνουν επίσης τη δυνατότητα να αλληλεπιδράτε με περιεχόμενο όπως γραμμές εργαλείων περιεχομένου και κυλιόμενα μηνύματα μετοχών κατά την περιήγησή σας στο web. Ωστόσο, επειδή πολλά στοιχεία ελέγχου ActiveX δεν ενημερώνονται αυτόματα, είναι παρωχημένα για τις νέες εκδόσεις που κυκλοφορούν.

Είναι σημαντικό να διατηρείτε ενημερωμένα τα στοιχεία ελέγχου ActiveX. Πολλές ιστοσελίδες κακόβουλης λειτουργίας ή τοποθεσίες που έχουν παραβιαστεί, στοχεύουν τα παλιά στοιχεία ελέγχου ActiveX με ευπάθειες ασφάλειας, για να συγκεντρώσουν πληροφορίες από τον υπολογιστή σας, να καταστρέψουν δεδομένα από αυτόν, να εγκαταστήσουν λογισμικό χωρίς τη συγκατάθεσή σας ή να επιτρέψουν σε κάποιον άλλο να τον ελέγξει απομακρυσμένα.

Ενημέρωση στοιχείων ελέγχου ActiveX

Ο Internet Explorer σάς ενημερώνει όταν εντοπίζει και αποκλείει τμήματα ιστοσελίδων που φορτώνουν κοινά, αλλά παλιά στοιχεία ελέγχου ActiveX. Για να ενημερώσετε αυτά τα στοιχεία ελέγχου:

  1. Από τη γραμμή ειδοποιήσεων του Internet Explorer, επιλέξτε Ενημέρωση.
  2. Θα μεταφερθείτε στην τοποθεσία web του στοιχείου ελέγχου ActiveX, από όπου μπορείτε να κάνετε τη λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσής του.