Εισαγωγή φωτογραφιών και βίντεο στα Windows 8.1

Ισχύει για: Windows 8.1

Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι εισαγωγής φωτογραφιών και βίντεο από τηλέφωνο, κάμερα, άλλη συσκευή ή δίσκο.

 

Ελέγξτε αν υπάρχουν απαντήσεις στην κοινότητα της Microsoft

Αν αυτές οι συμβουλές δεν σας βοηθήσουν με την επίλυση του προβλήματος, ανατρέξτε στη σελίδα της κοινότητας για μουσική, φωτογραφίες και βίντεο στο φόρουμ των Windows για να δείτε λύσεις που έχουν βρει άλλοι χρήστες σχετικά με συγκεκριμένα προβλήματα. Αυτό μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιμο όταν αντιμετωπίζετε προβλήματα υλικού ή μηνύματα σφάλματος.