Συνδέσεις στο Internet με ογκοχρέωση: Συνήθεις ερωτήσεις

Ισχύει για: Windows 8.1

Δείτε απαντήσεις για ορισμένες συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τις συνδέσεις Internet με βάση τη χρήση. Αν η υπηρεσία παροχής Internet σάς χρεώνει για την ποσότητα δεδομένων που χρησιμοποιείτε, αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να σας φανούν χρήσιμες.