Συνδέσεις στο Internet με ογκοχρέωση: Συνήθεις ερωτήσεις

Δείτε απαντήσεις για ορισμένες συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τις συνδέσεις Internet με βάση τη χρήση. Αν η υπηρεσία παροχής Internet σάς χρεώνει για την ποσότητα δεδομένων που χρησιμοποιείτε, αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να σας φανούν χρήσιμες.

Τι είναι μια σύνδεση στο Internet με ογκοχρέωση;
Ποιες είναι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις;
Πώς μπορεί να επηρεάσει τον υπολογιστή μου ο ορισμός της σύνδεσης δικτύου σε ογκοχρέωση;
Πώς μπορώ να αλλάξω την τρέχουσα σύνδεση δικτύου σε ογκοχρέωση (ή χωρίς ογκοχρέωση);
Έχω ενεργοποιημένη τη δυνατότητα συγχρονισμού ρυθμίσεων. Πώς μπορώ να αποφύγω τις επιπλέον χρεώσεις δεδομένων σε συνδέσεις ογκοχρέωσης;
Έχω ενεργοποιήσει τη δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης συσκευής. Πώς μπορώ να αποφύγω τις επιπλέον χρεώσεις δεδομένων σε συνδέσεις ογκοχρέωσης;
Λαμβάνω υποδείξεις και αποτελέσματα web από το Bing. Πώς μπορώ να αποφύγω τις επιπλέον χρεώσεις δεδομένων σε συνδέσεις ογκοχρέωσης;
 Τι σημαίνει αν εμφανιστεί το μήνυμα: "Η εγκατάσταση δεν ολοκληρώθηκε εξαιτίας σύνδεσης ογκοχρέωση" όταν προσπαθώ να ρυθμίσω μια περιφερειακή συσκευή;

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 17452 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια