Συνδέσεις στο Internet με ογκοχρέωση: Συνήθεις ερωτήσεις

Ισχύει για: Windows 8.1

Δείτε απαντήσεις για ορισμένες συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τις συνδέσεις Internet με βάση τη χρήση. Αν η υπηρεσία παροχής Internet σάς χρεώνει για την ποσότητα δεδομένων που χρησιμοποιείτε, αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να σας φανούν χρήσιμες.

Τι είναι μια σύνδεση στο Internet με ογκοχρέωση;


Οι υπηρεσίες παροχής Internet μπορούν να χρεώνουν σύμφωνα με τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται (την ποσότητα των δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται από τον υπολογιστή σας). Αυτό ονομάζεται σύνδεση στο Internet με ογκοχρέωση. Αυτά τα προγράμματα έχουν συχνά ένα όριο δεδομένων και αν υπερβείτε το όριο, ίσως χρειαστεί να πληρώσετε επιπλέον. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν χρεώνεστε επιπλέον αλλά η ταχύτητα της σύνδεσης επιβραδύνεται μέχρι να λήξει ο κύκλος χρέωσης.

Αν έχετε μια σύνδεση στο Internet με ογκοχρέωση, η ρύθμιση της σύνδεσης δικτύου σε ογκοχρέωση στα Windows μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε την ποσότητα δεδομένων που στέλνετε και λαμβάνετε.