Συνήθεις ερωτήσεις κύκλου ζωής—Υλικό


Επιστροφή στην αρχική σελίδα του κύκλου ζωής
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι συνήθεις ερωτήσεις ενημερώθηκαν στις 15 Απριλίου 2015.

Σε ισχύ από τις 15 Απριλίου 2015. Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις υλικού της Microsoft εδώ:

Το λογισμικό Microsoft που εκτελείται σε υλικό της Microsoft εξακολουθεί να υποστηρίζεται σύμφωνα με την υπάρχουσα Πολιτική κύκλου ζωής της Microsoft


Οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα υπόκεινται στην Αποποίηση ευθυνών για την πολιτική της Microsoft και ειδοποίηση αλλαγής. Συνιστάται να ελέγχετε τακτικά αυτή την τοποθεσία, για να ενημερώνεστε σε σχέση με τυχόν αλλαγές τέτοιου είδους.