Χρήση στοιχείων ελέγχου ActiveX για τον Internet Explorer 11 και τον Internet Explorer 10

Ισχύει για: Internet ExplorerWindows 8.1Windows 7 Περισσότερα

Στοιχεία ελέγχου ActiveX

Τα στοιχεία ελέγχου ActiveX είναι μικρές εφαρμογές που επιτρέπουν σε τοποθεσίες web να παρέχουν περιεχόμενο, όπως βίντεο και παιχνίδια. Σας δίνουν επίσης τη δυνατότητα να αλληλεπιδράτε με περιεχόμενο όπως γραμμές εργαλείων περιεχομένου και κυλιόμενα μηνύματα μετοχών κατά την περιήγησή σας στο web. Ωστόσο, αυτές οι εφαρμογές ενδέχεται ορισμένες φορές να προκαλέσουν δυσλειτουργία ή να σας παρέχουν περιεχόμενο που δεν θέλετε. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι εφαρμογές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή πληροφοριών από τον υπολογιστή σας, να καταστρέψουν πληροφορίες στον υπολογιστή, να εγκαταστήσουν λογισμικό στον υπολογιστή χωρίς την έγκρισή σας ή να επιτρέψουν σε κάποιον τρίτο να πραγματοποιήσει απομακρυσμένο έλεγχο του υπολογιστή.

Φιλτράρισμα ActiveX

Το Φιλτράρισμα ActiveX στον Internet Explorer εμποδίζει τις τοποθεσίες να εγκαταστήσουν και να χρησιμοποιήσουν τις εφαρμογές αυτές. Αυτό ενισχύει την ασφάλειά σας κατά την περιήγηση, αλλά μπορεί επίσης να επηρεάσει τις επιδόσεις ορισμένων τοποθεσιών. Για παράδειγμα, όταν είναι ενεργοποιημένο το Φιλτράρισμα ActiveX, τα βίντεο, τα παιχνίδια και άλλο αλληλεπιδραστικό περιεχόμενο ενδέχεται να μην λειτουργούν. 

Προσαρμογή ρυθμίσεων ActiveX στον Internet Explorer

Ο Internet Explorer μπορεί να μην έχει ρυθμιστεί για λήψη ή εκτέλεση στοιχείων ελέγχου ActiveX για λόγους ασφάλειας. Η αλλαγή ορισμένων ρυθμίσεων ασφάλειας για προχωρημένους θα σας επιτρέψει να κάνετε λήψη, να εγκαταστήσετε ή να εκτελέσετε το στοιχείο ελέγχου, αλλά ο υπολογιστής σας ενδέχεται να είναι πιο ευπαθής σε απειλές ασφάλειας. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ActiveX για προχωρημένους, μόνο αν είστε βέβαιοι για τους κινδύνους στους οποίους εκθέτετε τον υπολογιστή σας. 

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ActiveX

 1. Στον Internet Explorer, επιλέξτε το κουμπί Εργαλεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές Internet.
 2. Στην καρτέλα Ασφάλεια, επιλέξτε Προσαρμοσμένο επίπεδο και, στην περιοχή Στοιχεία ελέγχου και προσθήκες ActiveX, κάντε ένα από τα παρακάτω:

  Επιτρέψτε την Αυτόματη ερώτηση για τη λήψη στοιχείων ελέγχου ActiveX επιλέγοντας Ενεργοποίηση.

  Επιτρέψτε στον Internet Explorer να κάνει Προβολή βίντεο και κινουμένων σχεδίων σε ιστοσελίδα που δεν χρησιμοποιεί εξωτερικό πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων επιλέγοντας Ενεργοποίηση.

  Επιτρέψτε στον Internet Explorer να κάνει Λήψη στοιχείων ελέγχου ActiveX με υπογραφή επιλέγοντας Ενεργοποίηση ή Ερώτηση, αν θέλετε να ειδοποιείστε κάθε φορά που συμβαίνει αυτό.

  Επιτρέψτε στον Internet Explorer να κάνει Εκτέλεση στοιχείων ελέγχου ActiveX και προσθηκών επιλέγοντας Ενεργοποίηση ή Ερώτηση, αν θέλετε να ειδοποιείστε κάθε φορά που συμβαίνει αυτό.

  Επιτρέψτε στον Internet Explorer να πραγματοποιεί Εκτέλεση στοιχείων ελέγχου ActiveX που χαρακτηρίζονται ως ασφαλή για εκτέλεση επιλέγοντας Ενεργοποίηση ή Ερώτηση, αν θέλετε να ειδοποιείστε κάθε φορά που συμβαίνει αυτό.

  Ρυθμίσεις ασφαλείας: Στοιχεία ελέγχου ActiveX στον Internet Explorer
 3. Επιλέξτε OK και έπειτα επιλέξτε OK ξανά.